Czytelnia

Wśród wielu problemów technicznych związanych z dokumentacją badań obrazowych w pełni nierozwiązane pozostają te, które dotyczą funkcjonowania przeglądarek, zarówno tych zainstalowanych na płytach CD/DVD, jak i zintegrowanych w różnego typu konsolach diagnostycznych. Problem ten ma swoje implikacje kliniczne, szczególnie gdy niezbędna jest pilna interwencja. Brak możliwości odczytu płyty jest krytyczny zarówno dla pacjenta, jak i lekarza.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Jarzy Walecki

Zakład Radiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

Ryszard Kowski

Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ Sp. z o.o.