Czytelnia

Od 2005 roku wszystkie pracownie rentgenowskie zobowiązane są do przeprowadzania testów kontroli jakości aparatów rentgenowskich. Wyniki wszystkich wykonanych testów muszą być archiwizowane i przechowywane. Ze względu na ilość wymaganych testów oraz ich częstotliwość, powstająca tradycyjna dokumentacja papierowa z każdym miesiącem zabiera coraz  więcej miejsca. Wiąże się to również z utrudnieniami w korzystaniu z wykonanych testów, w odszukiwaniu wartości referencyjnych czy śledzeniu stałości parametrów aparatu. Dodatkowo ewaluacja zdecydowanej większość testów polega na wizualnej ocenie obrazu fantomu wykonanego na danym urządzeniu. Oprócz samej kwestii poprawnej interpretacji takiego obrazu, w przypadku aparatów cyfrowych musimy mieć dostęp do monitora o jakości diagnostycznej, co bywa problematyczne w jednostkach wykonujących wiele badań dziennie.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Rafał Henryk Kartaszyński
MBA, Pro-Project