Brachyterapia PDR jest znana i stosowana od początku lat 90. XX wieku, jednak w niewielu ośrodkach onkologicznych opublikowano wyniki leczenia nowotworów tą metodą. Podstawowym celem opracowania i wprowadzenia brachyterapii PDR było zastąpienie ciągłego napromieniania izotopami promieniotwórczymi o niskiej aktywności, stosowanymi w metodzie LDR,
napromienianiem impulsami z określoną dla danego leczenia przerwą między nimi, przy zastosowaniu izotopów o wyższej aktywności (Rys. 1)…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 3/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Matharu Singh Tervinder¹, Dominika Oborska-Kumaszyńska¹, Ailsa Ratcliffe²
1
Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom,
e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl
2
Arden Cancer Centre, University Hospitals Coventry and Warwickshire, NHS Trust, United Kingdom