Czytelnia

We współczesnej radioterapii procedury przygotowania pacjenta do leczenia promieniowaniem jonizującym oraz weryfikacja jego realizacji nie są możliwe do przeprowadzenia bez właściwej jakości informacji obrazowej. Pod pojęciem „właściwej jakości” autorzy artykułu rozumieją w tym przypadku spełnienie takich kryteriów jakościowych i ilościowych dotyczących informacji obrazowej,
które pozwalają na uzyskanie niezbędnych i precyzyjnych danych do realizacji bezpiecznej radioterapii.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Dominika Oborska-Kumaszyńska

Jas Bilkhu

Colin Brewer

Ramesh Lal
Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom,
e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl