Aktualności

Rozmowa z Elżbietą Pater – fizykiem Pracowni Kontroli Jakości Aparatury Rentgenodiagnostycznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Kontrolne badania mammograficzne wykonywane w celu wczesnego wykrywania Kontrolne badania mammograficzne wykonywane w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych w piersiach pozwalają znacznie zredukować konieczność przeprowadzania radykalnych procedur medycznych. Tymczasem około jedna trzecia badanych kobiet nigdy nie dowiedziałaby się o zmianie nowotworowej w tak wczesnym stadium zaawansowania, gdyby nie poddała się badaniom kontrolnym. Diagnostyka mammograficzna pozwala dokonać wczesnej oceny zmiany nowotworowej i podjąć właściwe leczenie. Jest to możliwe tylko pod warunkiem utrzymania sprawnej aparatury w ośrodkach medycznych oraz przeszkolonej i kompetentnej kadry przeprowadzającej badania.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2014: www.inzynier-medyczny.pl
Elżbieta Pater
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej