Czytelnia

WorkstationOne to oprogramowanie dedykowane dla radiologów opisujących obrazy mammograficzne. Różni się od pozostałych rozwiązań tego typu tym, że zostało zaprojektowane przez lekarzy. Przebieg pracy w WorkstationOne został skonsultowany z czołowymi radiologami z wielu regionów świata, co znacznie usprawniło cały proces i dzięki czemu przechodzenie pomiędzy ważnymi w ocenie obszarami obrazu jest bardzo płynne. Lekarz prowadzony jest od momentu wczytania badania, poprzez ocenę obrazów, aż po utworzenie raportu. Dzięki konsultacjom z lekarzami twórcy programu wprowadzili również pomocne narzędzia do oceny badania. Znajdują się wśród nich m.in. specjalne maski anatomicznych części piersi (skośne, poziome i pionowe), oparte na technice oceny dr. Laszlo Tabara…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 1/2014: www.inzynier-medyczny.pl

Jan Siwek
Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Klinicznej, Dyrektor Działu Medycznego w firmie Alstor