Czytelnia

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z  normą ISO 17025.

Dominika Oborska-Kumaszyńska

Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 3(3), 2014, 147-150