Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025.

Skargi klienta, incydenty jakościowe i informacja zwrotna
Skargi [4.8]
Z punktu widzenia realizacji zadań przez laboratorium skargi stanowią zawsze delikatny temat, ale w rzeczywistości jest mało prawdopodobne,
aby laboratorium funkcjonowało bez zapytań i skarg klientów. W celu zapewnienia zgodności z normą ISO17025, laboratorium zobowiązane jest do rejestrowania skarg klientów oraz ich systematycznej analizy wraz z zapisem wyników i podjętych działań korygujących. Proces ten nie jest przeznaczony do tworzenia materiału dowodowego przeciwko laboratorium, ale raczej uznaniem faktu, że takie skargi mogą stanowić cenne źródło informacji zwrotnej na temat funkcjonowania systemu jakości.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2014, 241-245

Dominika Oborska-Kumaszyńska
Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom, e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl