Czytelnia

Na czym polega tomosynteza w mammografii? W obrazach z  tomosyntezą, w  porównaniu do obrazów z  kompleksową superpozycją wszystkich struktur w piersi (charakterystyczną dla tradycyjnych mammografów 2D), lekarz radiolog może identyfikować poszczególne struktury, eliminując jednocześnie problem wynikający z nakładania się ich na siebie (mammografy 2D). Podczas skanowania z  tomosyntezą, wykonywana jest seria zdjęć piersi pod różnymi kątami. Obrazy te są następnie użyte do wygenerowania serii cienkich (1-milimetrowych) obrazów-warstw, przeglądanych jako zrekonstruowany obraz piersi. To nowe, rewolucyjne spojrzenie na strukturę piersi zmienia paradygmat w  diagnostyce raka piersi. Cały proces rekonstrukcji jest wykony wany w  pełni automatycznie. Obrazy warstw przesyłane są do stacji opisowej, podobnie jak klasyczne zdjęcia 2D.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2014: www.inzynier-medyczny.pl
Mariusz Rogaliński
Kierownik Działu Radiologii w firmie Timko Sp. z o.o., ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa, tel. +48 22 322 81 22, www.timko.pl