Czytelnia

Niemal dokładnie pięć lat temu, bo w czasie Kongresu RSNA 2010, Philips przedstawił rezonans magnetyczny zbudowany w szerokopasmowej technologii cyfrowej dStream. Czym dStream wyróżnia się na tle tradycyjnych konstrukcji systemów MR i czy rzeczywiście jest rewolucją w świecie rezonansu magnetycznego?

Rozwój rezonansu magnetycznego na przestrzeni lat
Postęp, jaki dokonuje się w rezonansie magnetycznym, mierzony jest głównie za pomocą dwóch parametrów: siły pola magnetycznego i liczby kanałów odbiorczych. Limitem bezpieczeństwa w zastosowaniach rutynowych rezonansu jest pole 3T odcinające możliwości dalszego rozwoju. Oczywiście budowane są systemy o  silniejszym polu, ale ich stosowanie ograniczone jest jedynie do projektów naukowo-badawczych, a  każde badanie pacjenta czy wolontariusza podlega szczególnym rygorom i wymaga indywidualnej zgody komisji etyki. Producentom systemów pozostała jedynie ścieżka zwiększania liczby kanałów oraz opracowywania nowych sekwencji skanowania w  dominujących na rynku systemach o polu 1.5T i coraz powszechniejszych systemach 3T. Do roku 1990 rezonanse wyposażone były w jeden lub dwa kanały odbiorcze, następnie pojawiły się systemy o czterech i sześciu kanałach, a od początku XXI wieku ich liczba wzrosła do ponad stu. Niezależnie od liczby kanałów budowa układu odbiorczego była niezmienna, aż do opracowania systemu cyfrowego dStream.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(5), 2015

Piotr Winiarczyk
Philips Healthcare