CzytelniaNaukowe

Small photon fields dosimetry – supplement 

Streszczenie

W artykule omówiono nowe fakty w dziedzinie pomiarów dozymetrycznych małych pól. Szczególny nacisk położono na problem perturbacji sygnału w przypadku detektorów półprzewodnikowych. Sformułowano też sugestie dotyczące optymalnej, w chwili obecnej, metody pomiaru wydajności małych pól fotonowych.
Słowa kluczowe: małe pola, dozymetria, diody

Abstract

The present work provides information on signal perturbation in the case of silicon diodes. Some suggestions are given concerning the optimal methods of output factor measurements for small photon beams.
Key words: small fields, dosimetry, diodes

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(5), 2015

Ryszard Dąbrowski
Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel. +48 22 570 91 51, e-mail: r.dabrowski@zfm.coi.pl