CzytelniaNaukowe

Hyperpolarized contrasts in MRI
– contrast preparation

Streszczenie
Zastosowanie kontrastów hiperpolaryzacyjnych jest znaczącym krokiem w rozszerzeniu zastosowań MRI w zakresie obrazowania molekularnego. W artykule przedstawiono niezbędne i zalecane wyposażanie pracowni prowadzącej badania z wykorzystaniem kontrastów hiperpolaryzacyjnych, a także proces przygotowania próbki do hiperpolaryzacji.

Słowa kluczowe: hiperpolaryzacja, DNP, dynamiczna polaryzacja jądrowa, obrazowanie molekularne, medycyna personalna, MRI, rezonans magnetyczny, pirogronian

Abstract
The application of hyperpolarized contrasts in MRI is a step towards molecular imaging. This article discusses the prerequisites and recommended laboratory apparatus for implementing hyperpolarized contrast agents’ use in diagnostics. The process of sample preparation is described and basic concepts in DNP polarization are introduced.

Key words: hyperpolarization, DNP, dynamic nuclear polarization, molecular imaging, personalized medicine, MRI, magnetic resonance, pyruvate

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(5), 2015

Kamil Lorenc1,2, Michał Nieciecki3, Marek Cacko3, Marcin Czarniecki3, Ewa Zalewska1, Leszek Królicki3,4

1 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel. +48 22 659 91 43, e-mail: kamil.lorenc@ibib.waw.pl

2 Instytut Podstaw Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa

3 Zakład Diagnostyki Obrazowej, Mazowiecki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

4 Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa