Czytelnia

Wprowadzenie
Jagielloński Pozytonowy Tomograf Emisyjny powstał w oparciu o plastikowe detektory promieniowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nowatorskie rozwiązanie pozwala na zwiększenie komory diagnostycznej przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu kosztów tomografu w stosunku do obecnie produkowanych tomografów PET opartych na nieorganicznych detektorach kryształowych.

Podstawy fizyczne tomografii PET
Pozytonowa tomografia emisyjna polega na określaniu rozkładu przestrzennego stężenia wybranej substancji w  organizmie oraz zmian tego stężenia w czasie. W tym celu podaje się pacjentowi farmaceutyk znakowany izotopem promieniotwórczym (radiofarmaceutyk). Znacznik promieniotwórczy dobiera się tak, by rozpadał się poprzez emisję pozytonów (antyelektronów). W tomografii wykorzystuje się fakt, że pozyton ze znacznika i  elektron z  atomów pacjenta anihilują przy zetknięciu się ze sobą, a ich masa zamienia się w energię w postaci kwantów gamma. Najczęściej są to dwa lecące naprzeciwko siebie kwanty gamma o energii wynoszącej 511 keV. Detektory promieniowania stanowiące tomograf PET ułożone są zwykle w warstwy tworzące pierścień wokół badanego pacjenta

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 5(3), 2015

Paweł Moskal1, Aleksandra Kubica-Misztal2

1 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, tel. +48 12 664 45 58, e-mail: p.moskal@uj.edu.pl

2 Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków