Potrzeby kadrowe fizyków medycznych w jednostkach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych

Wprowadzenie Europejska Komisja Ochrony przed Promieniowaniem opublikowała zalecenia, w których m.in. określa sposób obliczania liczby ekspertów w zakresie fizyki medycznej zatrudnionych w jednostkach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych. Dokument odnosi się oddzielnie do potrzeb kadrowych w stosunku do radioterapii, medycyny nuklearnej i diagnostyki oraz radiologii zabiegowej. Zagadnienie to jest niezwykle aktualne w naszym kraju,…

Kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie inżynierii medycznej

Postgraduate education in medical engineering Kształcenie specjalizacyjne Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii i wprowadzania zaawansowanych środków technicznych w medycynie wiąże się z koniecznością funkcjonowania na stałe wykwalifikowanej kadry inżynierskiej w środowisku medycznym sprawującej nadzór nad eksploatacją aparatury medycznej w celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, a także planowania rozwoju aparaturowego placówki służby zdrowia. Ustawa…