CzytelniaNaukowe

Postgraduate education in medical engineering

Kształcenie specjalizacyjne Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii i wprowadzania zaawansowanych środków technicznych w medycynie wiąże się z koniecznością funkcjonowania na stałe wykwalifikowanej kadry inżynierskiej w środowisku medycznym sprawującej nadzór nad eksploatacją aparatury medycznej w celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, a także planowania rozwoju aparaturowego placówki służby zdrowia.

Ustawa o zawodach mających zastosowanie w medycynie uwzględnia zawód inżyniera medycznego i nakłada na inżynierów pracujących w placówkach służby zdrowia obowiązek kształcenia podyplomowego w ramach szkoleń specjalizacyjnych prowadzonych w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w celu zdobycia tytułu specjalisty w dziedzinie inżynierii medycznej, który uprawnia do udziału w procedurach medycznych [1, 2]. Zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Dz.U. nr 173, poz. 1149 oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Specjalizacja jest prowadzona zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia i kończy się złożeniem egzaminu.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Tadeusz Pałko1, Ewa Zalewska2

Prof. Tadeusz Pałko – Konsultant krajowy w dziedzinie inżynierii medycznej

Prof. Ewa Zalewska – Prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej

1 Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej,ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, tel. +48 22 234 8268, e-mail: t.palko@mchtr.pw.edu.pl

2 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa