Czytelnia

Nowe technologie stosowane obecnie w radiologii pozwalają stawiać lepsze diagnozy  w sposób bardziej efektywny. Czasem jednak wiąże się to z nowymi wyzwaniami, do  których można zaliczyć wzrost ilościanalizowanych informacji, kwestie ograniczonej produktywności  czy też kompromisy, jakie trzeba zaakceptować w obszarze ergonomii oraz  komfortu stanowiska pracy. Z przeprowadzanych w ostatnich latach badań wynika, że najnowsze  osiągnięcia stosowane w nowoczesnych monitorach obrazowych mogą w istotnym stopniu przyczynić się do poprawy sytuacji w tym zakresie, dodatkowo zwiększając  również czułość oraz swoistość stawianej diagnozy [1].

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Piotr Florczyk
Business Development Manager CEE & SEE w Barco Healthcare,  ul. Annopol 17, 03-236 Warszawa, tel. +48 22 814 27 91, e-mail: piotr.florczyk@barco.com