Praktyczny poradnik spełnienia wymogów systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część XIII

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część XII – Inżynier i Fizyk Medyczny, 5(1), 2016, 19-24 [1]. Audyt wewnętrzny Badanie na zgodność z normą ISO 17025 Pytania w kwestionariuszu audytu wewnętrznego powinny…

Zastosowania badań nieniszczących w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem Magnetycznej Tomografii Indukcyjnej

Wprowadzenie Badania nieniszczące NDT (Non-Destructive Testing) to postępowanie mające na celu uzyskanie informacji o wystąpieniu nieciągłości w obiektach, o właściwościach materiałów obiektów badanych i wymiarach obiektów, bez naruszenia ciągłości ich makrostruktury i mikrostruktury oraz powodowania zmian lub wpływania na ich właściwości użytkowe [1]. Procedury z powodzeniem przeprowadza się w badaniu obiektów dobrze przewodzących – przykładowo…

Techniki napromieniania w radioterapii – boost

Radiotherapy techniques – boost Wprowadzenie Radioterapia to niszczenie komórek nowotworowych promieniowaniem jonizującym [1-3]. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że liczba zniszczonych komórek jest proporcjonalna do dawki zdeponowanej podczas napromieniowania. Im więcej komórek chcemy zniszczyć, tym większą dawkę należy podać. Oczywiście promieniowanie jonizujące niszczy wszystkie komórki, nie tylko nowotworowe, również prawidłowe, które otaczają guz nowotworowy,…

Zastosowanie technologii CAD/CAM w stomatologii odtwórczej – przegląd piśmiennictwa

The application of CAD/CAM technology in restorative dentistry – literature review Streszczenie Technologia CAD/CAM, obejmująca komputerowe wspomaganie projektowania CAD (Computer-Aided Design) oraz komputerowe już przeszło dwie dekady jest stosowana w stomatologii odtwórczej. W tym okresie nastąpił znaczny rozwój systemów wspomagających kliniczną pracę lekarza dentysty, co wynika przede wszystkim z rosnącego zapotrzebowania na coraz bardziej precyzyjne…

Betony osłonowe zatrzymujące promieniowanie neutronowe

W artykule przedstawiono najnowsze wyniki prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu pt. Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym. Badania zostały zrealizowane dzięki finansowaniu przez NCBiR w ramach IV edycji Programu Lider projektu pt. Nowej generacji beton osłonowy przed promieniowaniem jonizującym LIDER/033/639/L-4/12/NRDC/2013. Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa). Tomasz Piotrowski,…

Metoda BOLD w diagnostyce i kontroli leczenia nowotworów mózgu

Wprowadzenie Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (OUN) są poważnym problemem społecznym. Zachorowalność na ten typ nowotworu dotyczy coraz częściej osób w młodym wieku. W związku z tym należy szczególnie zwrócić uwagę na skuteczność diagnozowania tego typu nowotworów oraz włączania odpowiedniego leczenia. Leczenie powinno być tak dobrane, aby pacjenci zachowali przez maksymalny czas pełną sprawność. Celem pracy…

Baryt – charakterystyka i zastosowanie w rentgenodiagnostyce

Barite – characteristics and application in radiology Wprowadzenie Na początku XVII wieku włoski alchemik Vincenzo Cascariolo w poszukiwaniu złota poddawał obróbce termicznej znalezione na wzgórzach otaczających Bolonię kamienie. W przypadku niektórych odkrył, że i bez ogrzania emitują światło [1, 2]. Zjawisko świecenia „kamienia z Bolonii” był dla ówczesnych niewytłumaczalnym fenomenem, o którym wspomniał Johann Wolfgang…

Testy odbiorcze/specjalistyczne monitorów według normy DIN 6868-157:2014

Wprowadzenie Nowe rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2015 roku, zmieniające rozporządzenie z dnia 18 lutego 2011 roku, nakłada na jednostki obowiązek wykonywania testów podstawowych i specjalistycznych monitorów diagnostycznych. Przyjęto kryteria do oceny monitorów znajdujących się w jednostkach świadczących usługi medyczne oraz nowych, proponowanych na polskim rynku. Nasi sąsiedzi, Niemcy, takie przepisy stworzyli już wcześniej, a…