CzytelniaNaukowe

The measurements of Ir-192 source activity using the sets of the electrometers with well-chamber and thimble chambers (cross-calibration and activity measurements).

Streszczenie

W artykule opisano pomiary wykonane w celu wyznaczenia aktywności źródła Ir-192 stosowanego w brachyterapii HDR. W pomiarach zastosowano różne zestawy elektrometrów z różnymi typami komór jonizacyjnych: elektrometr z komorą studzienkową, dwa elektrometry z komorami naparstkowymi typu Farmer i elektrometr z komorą NPL „secondary standard”. Pomiary wykonano w celu wyznaczenia współczynników kalibracyjnych dla komór naparstkowych typu Farmer (0,6 cm3) w wyniku porównania krosowego z komorą studzienkową i komorą NPL „secondary standard”. Porównano również wyniki dla pomiarów uzyskanych z różnych zestawów i obliczeń aktywności źródła, wykorzystując formułę obliczeniową dla RAKR. Uzyskane wyniki pozwalają uznać metody za ekwiwalentne, przy uznaniu większej niepewności pomiarowej dla komór typu Farmer. Pozwala to na wprowadzenie alternatywnej metody pomiarowej w stosunku do komory studzienkowej uznanej za standard pomiarowy dla źródeł radioaktywnych w brachyterapii.

Słowa kluczowe: brachyterapia-dozymetria, pomiary aktywności źródła, pomiary krosowe

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Dominika Oborska-Kumaszynska1, Tervinder Matharu1, Douglas Northover1, Elżbieta Pater2

1 Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom

2 Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej