Czytelnia

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część X – Inżynier i Fizyk Medyczny, 4(3), 2015, 283-289 [1]

Wymagania w zakresie  raportów/sprawozdań [5.10]

Kluczowe pytania
– Czy posiadasz określony format raportu/ sprawozdania? – Czy jest on zgodny ze szczegółowymi wymaganiami normy ISO 17025? – Czy jest zaimplementowany system zapewnienia właściwego dostarczania raportów/sprawozdań tylko do osób uprawnionych do ich otrzymania? – Czy raport/sprawozdanie potwierdza zleconą pracę? – Czy masz wprowadzoną politykę i zasady postępowania przy zgłaszaniu podejrzenia o niezgodności danych? – Czy posiadasz jasną identyfikację personelu uprawnionego do zatwierdzania raportów/ sprawozdań?

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(6), 2015

Dominika Oborska-Kumaszyńska

Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom,  e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl