Czytelnia

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025.

Część XII – Inżynier i Fizyk Medyczny, 5(1), 2016, 19-24 [1].

Audyt wewnętrzny

Badanie na zgodność z normą ISO 17025 Pytania w kwestionariuszu audytu wewnętrznego powinny zawierać zakres kluczowych wymagań ISO 17025 (są to pytania, które powinny być zadane w laboratorium, aby określić, w jakim zakresie jest ono zgodne z ISO 17025). Wynik takiej autoweryfikacji daje przede wszystkim wskazówki, w jakim obszarze działalności laboratorium należy dokonać zmian. Nie istnieją standardowe sposoby osiągnięcia zgodności z normą – a raczej setki podejść do spełnienia konkretnego wymogu tego dokumentu. W procesie należy się skupić na samym wymaganiu i znaleźć najbardziej wygodny i adekwatnie ekonomiczny sposób osiągnięcia zgodności.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Dominika Oborska-Kumaszyńska

Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom, e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl