Czytelnia

Radiological Society of North America, czyli RSNA,  organizuje kongresy od 101 lat. Jest to praktycznie największy zjazd środowiska radiologicznego na świecie. Od lat RSNA jest stowarzyszone z American Association Physicist in Medicine – amerykańskim towarzystwem skupiającym fizyków medycznych. Od lat również obie organizacje organizują wspólne zjazdy w Chicago na przełomie listopada i grudnia. Termin wybrano nie bez przyczyny – najczęściej w tym czasie w Chicago panuje niezbyt przyjazna aura, zatem nie żal spędzić tygodnia w budynkach McCormick Place, uczestnicząc w sesjach naukowych lub szkoleniowych (podczas tegorocznego Kongresu odbyło się ich… 2497(sic!)) albo na wystawie wyposażenia radiologicznego (w tym roku 705 wystawców prezentowało wszystko, co tylko mniej lub bardziej związane jest z obrazowaniem radiologicznym). Poczynając od wydawnictw, poprzez wyposażenie kontrolno-pomiarowe i fantomy, środki ochrony przed promieniowaniem i aktywne dozymetry osobiste, po najcięższy sprzęt radiologiczny – angiografy, tomografy, urządzenia rezonansowe, hybrydy TK lub MR-SPECT, TK lub MR – PET. Wreszcie osprzęt w postaci monitorów, systemów do magazynowania i  przekazywania danych. Praktycznie wszyscy najważniejsi producenci w tym zakresie czekają z prezentacją swoich nowości właśnie na Kongres RSNA.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(6), 2015

Ryszard Kowski
Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, Warszawa, tel. +48 602 115 606, e-mail: rkowski@wp.pl