CzytelniaNaukowe

Radiotherapy techniques – boost

Wprowadzenie

Radioterapia to niszczenie komórek nowotworowych promieniowaniem jonizującym [1-3]. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że liczba zniszczonych komórek jest proporcjonalna do dawki zdeponowanej podczas napromieniowania. Im więcej komórek chcemy zniszczyć, tym większą dawkę należy podać. Oczywiście promieniowanie jonizujące niszczy wszystkie komórki, nie tylko nowotworowe, również prawidłowe, które otaczają guz nowotworowy, dlatego należy minimalizować wielkość napromienianej objętości, ograniczając ją tylko do obszaru komórek nowotworowych. Niestety zdarza się, że komórki nowotworowe mogą znajdować się również poza obszarem litego guza nowotworowego.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Krzysztof Ślosarek1, 3, Łukasz Dolla1, Michał Radwan1, Wojciech Osewski2

1 Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii, Centrum Onkologii – Instytut MSC, ul. Wybrzeże AK 15, 44-101 Gliwice, tel. +48 32 278 80 18, e-mail: slosarek@io.gliwice.pl
2 Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut MSC, ul. Wybrzeże AK 15, 44-101 Gliwice
3 Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, Instytut Elektroradiologii, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec