CzytelniaNaukowe

Magnetic resonance imaging (MR) techniques

Streszczenie

Obrazowanie rezonansu magnetycznego (MR) pozwala nie tylko na uwidocznienie struktur ciała człowieka. Dzięki rozwojowi metody możliwe jest także określenie funkcjonalności mózgu (badania funkcjonalne, fMRI), nieinwazyjna ocena składu chemicznego tkanek (spektroskopia, MRS), obrazowanie dyfuzji wody (dyfuzja, DWI oraz tensor dyfuzji, DTI), a także pomiar perfuzji krwi przez poszczególne tkanki (perfuzja, PWI). Techniki te znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny.

Słowa kluczowe: rezonans magnetyczny (MR), spektroskopia (MRS), badania funkcjonalne (fMRI), dyfuzja (DWI), tensor dyfuzji (DTI), perfuzja (PWI)

Abstract

Magnetic resonance imaging (MRI) allows not only to visualize the structures of the human body. Thanks to the development of this method, it is also possible to determine the functionality of the brain (functional imaging, fMRI), non-invasively evaluate the tissues chemical composition (spectroscopy, MRS) image water diffusion (diffusion-weighted imaging, DWI and diffusion tensor, DTI), as well as to measure blood perfusion in individual tissues (perfusion-weighted imaging, PWI). These techniques are increasingly used in various fields of medicine.

Key words: magnetic resonance imaging (MRI) spectroscopy (MRS), functional imaging (fMRI), diffusion-weighted imaging (DWI), diffusion-tensor (DTI), perfusion-weighted imaging (PWI)

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(6), 2015

Monika Cichocka
Katedra Radiologii. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków, tel. +48 12 424 77 68, e-mail: monika.cichocka@uj.edu.pl