Naukowe

The application of CAD/CAM technology in restorative dentistry – literature review

Streszczenie

Technologia CAD/CAM, obejmująca komputerowe wspomaganie projektowania CAD (Computer-Aided Design) oraz komputerowe już przeszło dwie dekady jest stosowana w stomatologii odtwórczej. W tym okresie nastąpił znaczny rozwój systemów wspomagających kliniczną pracę lekarza dentysty, co wynika przede wszystkim z rosnącego zapotrzebowania na coraz bardziej precyzyjne i wysoce estetyczne prace protetyczne, możliwe do wykonywania w jak najkrótszym czasie. Systemy wykorzystujące technologię CAD/CAM stanowią alternatywę dla tradycyjnych i czasochłonnych metod laboratoryjnych, tj. techniki traconego wosku, odlewnictwa z użyciem metalicznych stopów czy pokrywania ceramiką dentystyczną. Zaspokojenie wysokich wymagań pacjentów związanych z estetyką uzupełnień protetycznych uwarunkowane jest dostępnością materiałów niezbędnych do ich wykonania. Dlatego wciąż poszukuje się materiałów o jak najkorzystniejszych właściwościach fizykochemicznych oraz doskonałej estetyce przy jednoczesnym zachowaniu biokompatybilności. Pierwsze uzupełnienie protetyczne z użyciem systemu CAD/CAM zostało wykonane na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Początkowo system ten wykorzystywano w wytwarzaniu m.in. koron, licówek, nakładów czy wkładów. Dynamiczny rozwój materiałoznawstwa, jak i samej technologii CAD/CAM umożliwił wykonywanie wielopunktowych mostów protetycznych oraz łączników bądź diagnostycznych szablonów implantologicznych.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Kacper Bębenek1, Anna Błaszczyk1, Jan Kiryk1, Dawid Kotowski1, Katarzyna Kowalska1, Tomasz Szczygielski1, Emila Mazgajczyk2, Patrycja Szymczyk2, Grzegorz Badora3, Ewelina Bryła4, Maciej Dobrzyński5, Zbigniew Rybak6

1 Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Poniatowskiego 2, 50-236 Wrocław
2 Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji, Politechnika Wrocławska, ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław
3 Przychodnia Stomatologiczna Plater, ul. Plater 11, 58-105 Świdnica
4 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna w Olsztynie, ul. Bartąska 2/22, 10-687 Olsztyn
5 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, tel. +48 71 784 03 78, e-mail: maciejdobrzynski@op.pl
6 Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Poniatowskiego 2, 50-236 Wrocław