Polecane

Rola, odpowiedzialność oraz wymagane kompetencje – na podstawie rekomendacji EFOMP:
Recommendations on Medical Physics Education and Traning in Europe

Wprowadzenie

Na całym świecie, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, obserwowany jest dynamiczny wzrost wymagań stawianych przed fizykami medycznymi. Zjawisko ma niewątpliwie związek ze stale rosnącym poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo pacjentów, w szczególności w procedurach medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego. Od fizyka wymaga się, aby w zakresie przypisanych mu kompetencji podejmował merytorycznie uzasadnione decyzje oraz ponosił ich konsekwencje.

Europejska Federacja Towarzystw Fizyki Medycznej (EFOMP), stosując się do obowiązującej dyrektywy Rady Europy (2013/59/EURATOM), sformułowała wytyczne dotyczące statusu fizyka medycznego (roli oraz obowiązków). Rekomendacje EFOMP dotyczą wymaganego wykształcenia kandydatów, uzyskiwania kolejnych szczebli awansu zawodowego fizyków medycznych oraz minimalnego poziomu zatrudnienia. Zapewnienie wysokich standardów w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego jest, zdaniem autorów przywołanego dokumentu, w wielu dziedzinach medycyny w sposób oczywisty związane z kompetentnym wykorzystaniem dostępnej współcześnie wiedzy fizycznej.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Janusz Winiecki1, 2, Karolina Majewska1, 2, Sławomir Nowakowski2
1 Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. dr J. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz, tel. +48 503 743 090, e-mail: j.winiecki@cm.umk.pl
2 Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz