IFM 1/2021

Spis treści Początki Polskiej Radiologii – w 125-lecie (1896-2021) Treating Pancreas Cancer With Ablative Doses on MRIdian O fizykach medycznych specjalistach i fizykach medycznych CyberKnife S7 – radioterapia najwyższej precyzji Znaczniki tkankowe w pęcherzu moczowym Kalibracja względna komór jonizacyjnych – nowy CoP (Code of Practice) IPEM Kardiotoksyczności radioterapii lewej piersi. Użyteczność Deep Inspiration Brath Hold…