IFM 2/2024

PEŁNE WYDANIE: https://sklep.inzynier-medyczny.pl/   spis treści Systemy firmy Philips do prowadzenia zabiegów pod kontrolą obrazowania XIX Konferencja Naukowa Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii oraz Walne Zebranie Członków II Forum Fizyków Medycznych Diagnostyki Obrazowej XX Jubileuszowe Śląskie Seminarium Fizyki Medycznej 2024 Relacja z III Konferencji SGRT VERITON-CT Series Adaptacyjna radioterapia – zmiana filozofii planowania radioterapii? Fizyk medyczny…

IFM 1/2024

PEŁNE WYDANIE: https://sklep.inzynier-medyczny.pl/   spis treści Fizyk medyczny w Irlandii W poszukiwaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego: Rozmowy z fizykami medycznymi Nowelizacja programu specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej Kontrola jakości systemu CyberKnife. Część 6 Test End-to-End (E2E) Sentinel 4DCT: potężny sojusznik w radioterapii Quo vadis, radiologio? Nowoczesny i ultraszybki cyfrowy system PET/CT uMI780 w Narodowym Instytucie…

IFM 6/2023

PEŁNE WYDANIE: https://sklep.inzynier-medyczny.pl/   spis treści PLAN2heat: the ALBA Hyperthermia Treatment Planning System research platform for EQD2 ThermoRT dose estimation Technika VMAT w napromienianiu całego ciała (TBI) – doświadczenia własne Ethos™ – terapia adaptacyjna wspomagana sztuczną inteligencją wchodzi do klinik Inwestowanie w badania kliniczne w celu poprawy wyników leczenia pacjentów: badania kliniczne terapii adaptacyjnej Ethos™…

IFM 5/2023

PEŁNE WYDANIE: https://sklep.inzynier-medyczny.pl/   spis treści Radixact® ClearRT. Radioterapia adaptacyjna zaczyna się od obrazu (Część 1 Fizyk medyczny – kurs w zakresie medycyny nuklearnej organizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Kontrola jakości systemu CyberKnife. Część 4. MLC Garden Fence Korzyści i ograniczenia nowoczesnych metod radioterapii Porównanie metod dynamicznych IMRT i VMAT w napromienianiu chorych na…

IFM 4/2023

PEŁNE WYDANIE: https://sklep.inzynier-medyczny.pl/   spis treści AAPM – 65th Annual Meeting & Exhibition 18. zjazd użytkowników tomografii komputerowej Philips Diagnostyka od czubka głowy po palce stóp Wykorzystanie oprogramowania Velocity w powtórnej radioterapii Rola audytu dozymetrycznego w bezpiecznej radioterapii Analiza współczynnika konformalności i gradientu w ocenie planów leczenia stereotaktycznego na podstawie doświadczeń własnych IPEM – stowarzyszenie…

IFM 3/2023

PEŁNE WYDANIE: https://sklep.inzynier-medyczny.pl/   spis treści Relacja z II konferencji SGRT w Polsce Kontrola jakości systemu CyberKnife. Część 2. MLC Picket Fence Obrotowy blat do TBI/TMI (Total Body Irradiation/Total Marrow Irradiation) Fizyk medyczny w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej według obecnego stanu prawnego Porównanie detektorów dedykowanych małym polom w radioterapii Spotkanie Sekcji Diagnostyki Obrazowej PTFM, pomiary…

IFM 2/2023

PEŁNE WYDANIE: https://sklep.inzynier-medyczny.pl/   spis treści 19. Śląskie Seminarium Fizyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej XXV Meeting of the Polish Society of Thermovision Diagnostics in Medicine combined withPolish Association of Medical Physics External lasers ensure precise, repeatable patient positioning at all LINACs Audyt dozymetryczny dla wiązek elektronowych po testach dopuszczających do użytku klinicznego dla nowo…

IFM 1/2023

PEŁNE WYDANIE: https://sklep.inzynier-medyczny.pl/   spis treści Fizyk medyczny w zakresie radiodiagnostyki i radiologii zabiegowej – kurs organizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 2022 SGRT Annual European Meeting. Your SGRT Journey Sztuczna inteligencja w inżynierii klinicznej – postęp i wyzwania Obrazowanie MRI we współczesnej radioterapii – ogólne zasady Dozymetria 3D w radioterapii. Rys historyczny, typy dozymetrów,…