Czytelnia

Obecnie kontrola jakości skupia się na sprawdzeniu parametrów wyszczególnionych w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18.02.2011 r.  interpretowanych jako parametry niezależne, wzajemnie niepowiązane. Równie ważna jak bieżąca sprawność jest kontrola stałości tak zwanej długotrwałej. W obecnej sytuacji, gdy w ramach akredytacji wprowadzono obowiązek porównań między laboratoryjnych, jest ona możliwa nawet w przypadku przeprowadzania sprawności technicznej aparatury rentgenowskiej każdorazowo przez inne laboratorium badawcze. Dla celów porównawczych przedstawiono wyniki sprawności technicznej mammografu z okresu trzech kolejnych testów specjalistycznych. Na potrzeby opisu pominięto nazwy aparatu oraz użytych błon mammograficznych.

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 2/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Andrzej Trybusz, Grażyna Grobelna, Piotr Jankowski

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Monika Jędzejwska, Bartosz Węckowski

Wielkopolskie Centrum Onkologii