Czytelnia

Podstawowym celem wszystkich zakładów radiologicznych powinno być dostarczenie wysokiej jakości
usług diagnostycznych/zabiegowych przy zachowaniu możliwie najniższego ryzyka dla pacjenta. Niestety
nie zawsze cele te są osiągane – błędy oraz zdarzenia niepożądane pojawiają się nawet w najlepszych organizacjach.
Stąd niezwykle ważne jest, aby zakłady radiologii określiły potencjalnie „słabe” obszary i starały
się redukować źródła błędów tak dalece, jak jest to możliwe. To wymaga „proaktywnego” podejścia do
zarządzania ryzykiem, które jest strukturalnym procesem redukowania ryzyka dla pacjentów i personelu do
poziomu możliwie najniższego…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Dominika Oborska-Kumaszyńska

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, UK

Czytaj cały artykuł on-line