Niepożądane skutki oddziaływania pola magnetostatycznego podczas poruszania się pracowników przy magnesach skanerów rezonansu magnetycznego – identyfikacja i profilaktyka

Bezpośrednie oddziaływanie pola magnetycznego na człowieka może skutkować pobudzeniem centralnego lub peryferyjnego układu nerwowego wskutek zaindukowania w organizmie prądów elektrycznych, objawiającym się np. zaburzeniami równowagi lub koordynacji wzrokowo-ruchowej. Podczas różnych czynności zawodowych w otoczeniu magnesów skanerów rezonansu magnetycznego zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego u pracowników mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i samych pracowników, a także utrudniać wykonanie precyzyjnych procedur. W artykule scharakteryzowano względny poziom takich…

Sonalleve MR-HIFU – system termoablacji ultradźwiękowej pod kontrolą MRI

Ogólną tendencją w nowoczesnej służbie zdrowia jest dążenie do skrócenia wykonywanych procedur oraz ograniczanie ich inwazyjności. Ma to pozytywny wpływ nie tylko na wyniki ekonomiczne jednostek, ale również na jakość życia pacjentów. Efektem tych dążeń w dziedzinie rezonansu magnetycznego jest powstanie nowego działu MR Therapy (terapia rezonansowa) z przełomowymi zastosowaniami aparatu MR na salach zabiegowych. Kluczowe produkty w dziale MR Therapy to Ingenia…

Quo vadis, radiologia

Quo vadis, radiologia – taką nazwę nosiła jedna z sesji ostatniego 40. Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Myślę, że warto spojrzeć na to pytanie w świetle przygotowywanych, a w niektórych województwach już realizowanych audytów klinicznych. Komisja ds. Procedur i Audytów Klinicznych Zewnętrznych wyznaczyła dwa podstawowe cele audytów: I. Doprowadzenie do realizacji zasady optymalizacji w radiologii, czyli rzeczywistego wdrożenia systemu zarządzania…

Format DICOM – komunikacja pomiędzy systemami diagnostyki obrazowej i planowania leczenia radioterapii

Streszczenie DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) to format obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie, opracowany dla potrzeb ujednolicenia wymiany i interpretacji danych medycznych reprezentujących lub związanych z obrazami diagnostycznymi w medycynie. Format ten, przyjęty przez wszystkich producentów sprzętu medycznego za standard, w dużej mierze pozwala na bezproblemową komunikację i wymianę danych pomiędzy urządzeniami różnych firm. Niestety nie zawsze działa to tak, jak…