Status fizyka medycznego w krajach Unii Europejskiej

Rola, odpowiedzialność oraz wymagane kompetencje – na podstawie rekomendacji EFOMP: Recommendations on Medical Physics Education and Traning in Europe Wprowadzenie Na całym świecie, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, obserwowany jest dynamiczny wzrost wymagań stawianych przed fizykami medycznymi. Zjawisko ma niewątpliwie związek ze stale rosnącym poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo pacjentów, w szczególności w procedurach medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego. Od fizyka…