KOLOROWA KWANTYFIKACJA – TOMOGRAF SPEKTRALNY PHILIPS IQon Spectral CT

Tomografia dwu- i  wieloenergetyczna nadal wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Pojawiający się nad wyraz często w postępowaniach przetargowych zapis wymagający oferowania opcji dwuenergetycznej jest zazwyczaj bardzo ogólnikowy, a badania dwuenergetyczne nie są w szpitalach wykonywane. Czy tomografy wieloenergetyczne są nam potrzebne? Jak wykorzystać zalety i potencjał tomografii spektralnej? Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 3(6), 2014 Piotr Winiarczyk Specjalista CT/MR, Philips…

Wymiana sprzętu radiologicznego

W ostatnich latach wymiana przestarzałego sprzętu do diagnostyki obrazowej w Polsce stała się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Przyczynił się do tego szereg czynników, jak wymagania NFZ stosowane przy kontraktowaniu usług, wprowadzenie systemu kontroli jakości czy wreszcie rosnąca świadomość menedżerów naszej służby zdrowia. Takie podejście bardzo cieszy. Ważne jednak, aby zostały stworzone systemowe podstawy regulujące modernizację…

Podstawy budowy i działania robotów chirurgicznych. Część II

Kamera endoskopowa Zestaw elementów do pozyskiwania i prezentacji obrazów medycznych w robocie da Vinci przedstawiono na fotografii 13. Kamera widoczna jest na pierwszym planie. W głębi omówione wcześniej elementy: konsola chirurga oraz moduł pozyskiwania i przetwarzania obrazów. Kamera wprowadzana jest za pomocą ramienia robota do wnętrza ciała pacjenta. Ramię robota (Fot. 14) odpowiedzialne jest za doprowadzenie kamery do właściwego…

Pacjent referencyjny w pracowni hemodynamiki – więcej (u)wagi

Streszczenie Wprowadzenie i cel: W ochronie radiologicznej standard pacjenta referencyjnego stanowi kryterium odniesienia względem dawek promieniowania, jakich nie należy przekraczać w diagnostyce i leczeniu z użyciem promieniowania jonizującego. Celem badania była analiza porównawcza pomiędzy wartościami opisującymi wzrost i masę ciała pacjentów, którym wykonano angioplastykę wieńcową a standardem pacjenta referencyjnego płci żeńskiej i męskiej. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 372 pacjentów, którym wykonano zabieg…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów z systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część V

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Warunki lokalowe i środowiskowe [5, 3] Kluczowe pytania –Czy istnieją czynniki środowiskowe w laboratorium mogące wpłynąć na ważność badań i kalibracji? –Czy prowadzenie testów lub kalibracji wymaga wykonania pracy…

Podstawy badań stomatologicznych: zdjęcia wewnątrzustne – technika skrzydłowo-zgryzowa

Streszczenie Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe pozwala na obrazowanie koron zębów oraz brzegu wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy. Powstaje poprzez ustawienie promienia centralnego zgodnie z przebiegiem skrzydła, które zagryza pacjent. Słowa kluczowe: radiografia, technika skrzydłowo-zgryzowa, pozycjoner Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa). Piotr Malisz, Anna Duis Zakład Elektroradiologii, Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ…

Systemy i urządzenia medyczne – strategia długoterminowa

Zaawansowane technologicznie urządzenia i systemy IT  z jednej strony wpływają znacząco na poprawę wydajności i jakości pracy, a także poziom obsługi pacjentów, z drugiej jednak, planując inwestycje, kluczowym okazuje się jej planowanie pod kątem nie tyle aktualnych, co przyszłych potrzeb. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba urządzeń diagnostycznych w placówkach opieki zdrowotnej, a także systemów…

Regulacje prawne w zakresie ochrony zdrowia osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Streszczenie Korzyści wynikające z  zastosowań promieniowania jonizującego w medycynie i technice nie zmieniają faktu możliwego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie. Dlatego potrzebne są odpowiednie regulacje prawne zapewniające nadzór i ochronę radiologiczną, szczególnie dla osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Przepisy w zakresie ochrony radiologicznej pozwalają zminimalizować liczbę skutków i zachorowań związanych z negatywnym działaniem promieniowania jonizującego. Jednocześnie rozwój nowych technologii i …