I Spotkanie Sekcji Brachyterapii Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Program I-go Spotkania Sekcji Brachyterapii Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Bydgoszcz,   17-18 kwietnia 2015 r.    Piątek 17 kwietnia 1030 – 1100 Rejestracja, wydawanie materiałów 1100 – 1110 Przywitanie uczestników I-go Spotkania Sekcji Brachyterapii PTFM 1110 – 1140 Dokąd zmierza brachyterapia? – prof. dr hab. Roman Makarewicz 1140 – 1210 Prezentacje ośrodków 1210 – 1240 Prezentacja sponsora spotkania…

Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie

Miasto Katowice 21 maja będzie gospodarzem konferencji pt. „OgólnopolskieForum Zarządzających w Medycynie”. Konferencja ma charakter elitarnego spotkania dedykowanego: ·         Dyrektorom szpitali oraz przychodni ·         Kadrze menadżerskiej prywatnymi centrami medycznymi ·         Menadżerowie placówek leczniczych ·         Dyrektor Techniczny podmiotu leczniczego Podczas konferencji eksperci oraz zaproszeni praktycy, podzielą się swoim doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie rozwiązań wspomagających zarządzanie,…

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Szanowni Państwo, w imieniu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych mam zaszczyt zaprosić Państwa do aktywnego udziału w VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Spotkanie odbędzie się w dniach 14-16 maja 2015 r. w Hotelu Andersia**** w Poznaniu. Pracami Komitetu Organizacyjnego i Naukowego kieruje Prezes PTCHN Prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis. Grupa TRIP jest logistycznym organizatorem kongresu.…

Procedury wzorcowe w radiologii – rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej i co dalej?

Wprowadzenie, czyli jak było Ukazanie się w sylwestra ubiegłego roku w Dzienniku Urzędowym MZ nr 85 Obwieszczenia Ministra Zdrowia z  dnia 31 grudnia 2014 roku w  sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej było wydarzeniem długo wyczekiwanym w naszym środowisku. Wyczekiwanie to było związane z wieloma, zarówno uzasadnionymi, jak i nieuzasadnionymi, nadziejami. W tle tego…

Gustav Peter Bucky (1880-1963) – wynalazca i pionier w dziedzinie radiologii oraz radioterapii

Wprowadzenie W 2013 roku minęło 100 lat od powstania idei zastosowania kratki przeciwrozproszeniowej w technice radiografii. Podstawy techniczne działania, obecnie jednego z najczęściej używanych narzędzi poprawy jakości obrazu w  rentgenodiagnostyce, stworzył doktor Gustav Peter Bucky (Fot. 1). W artykule przedstawiono sylwetkę genialnego lekarza, jego życie i najważniejsze osiągnięcia w medycynie oraz technice. Praca powstała na podstawie przeglądu publikacji książkowych i czasopism. Streszczenie…

Aspekty fizyko-medyczne w napromienianiu całego ciała (TBI)

Wprowadzenie Całkowite napromienianie całego ciała pacjenta wiązkami fotonowymi TBI (Total Body Irradiation) jest wysokospecjalistyczną techniką napromieniania stosowaną w leczeniu pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego, a w szczególności w  przygotowaniu do autologicznej autoHSCT (autologous Haeamatopoietic Stem Cell Transplantation) lub allogenicznej alloHSCT (allogeneic Haeamatopoietic Stem Cell Transplantatio) transplantacji szpiku kostnego BMT (Bone Marrow Transplantation). Podczas zabiegu należy zniszczyć komórki układu…

Stałość profili wiązek promieniowania X – proponowana zmiana w testach eksploatacyjnych akceleratora

Wstęp W przygotowywanej nowej wersji załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w  sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych, w części opisującej testy eksploatacyjne akceleratora proponowana jest istotna zmiana testu, którego celem jest kontrola stałości profili wiązek fotonowych. Test ten w nowej wersji uzyskał brzmienie: Stałość profili wiązek promieniowania Dla wiązek wysokoenergetycznego promieniowania X przeprowadzić…