Maria Skłodowska-Curie – twórczyni Instytutu Radowego w Warszawie

Maria Skłodowska-Curie, wielka uczona polska i francuska, która wraz z mężem – Piotrem Curie spoczęła w paryskim Panteonie, patriotka, o czym świadczy jej działalność w czasie I wojny światowej. Jej patriotyzm wykraczał poza ramy sentymentalnej uczciwości. Przez całe życie, w sposób przemyślany i konstruktywny, w miarę możliwości starała się służyć rodzinnemu krajowi swoją wiedzą i…

Rejestracja i klasyfikacja zdarzeń niepożądanych w radioterapii w Europie Część I

Registration and classification of adverse events  in radiotherapy in Europe  Streszczenie Ocena ryzyka, kontrola jakości i bezpieczeństwa w radioterapii w dobie nowoczesnych technologii i coraz bardziej skomputeryzowanych systemów odgrywa coraz większą rolę w procesie radioterapii. Szybki rozwój technologii oraz rosnąca liczba pacjentów przyczyniają się do powstawania sytuacji, w których istnieje większe ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych…

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej – komentarz

W ostatnich latach trwały bardzo intensywne prace nad znowelizowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz.U. 2013 r., poz. 1015). Finalne poprawki nad projektem odbywały się przez ostatnie 3 miesiące. Pokuszono się zatem o porównanie starego rozporządzenia z…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część X

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część IX – Inżynier i Fizyk Medyczny, 4(3), 2015, 209-212 [1]. Zapis wyników i związanych danych [5.4.7, 4.13] Kluczowe pytania –Czy system zapewnia, że wszystkie obserwacje/ pomiary są…

Dozymetria małych pól fotonowych – suplement

Small photon fields dosimetry – supplement  Streszczenie W artykule omówiono nowe fakty w dziedzinie pomiarów dozymetrycznych małych pól. Szczególny nacisk położono na problem perturbacji sygnału w przypadku detektorów półprzewodnikowych. Sformułowano też sugestie dotyczące optymalnej, w chwili obecnej, metody pomiaru wydajności małych pól fotonowych. Słowa kluczowe: małe pola, dozymetria, diody Abstract The present work provides information…

Efekty biologiczne ultrasonografii. Czy ultrasonografia jest bezpieczna?

Ultrasonografia bazuje na wysyłaniu i rejestracji odbitych fal dźwiękowych w paśmie częstotliwości niesłyszalnych dla człowieka. Część energii fali ultradźwiękowej, za pośrednictwem kilku procesów, zostaje zdeponowana w ośrodku badanym, wywołując efekty uboczne i niepożądane. Należy zastanowić się, czy diagnostyka ultrasonograficzna jest w pełni bezpieczna dla pacjentów. Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(5), 2015 Monika Jędrzejewska, Bartosz Węckowski,…

Poprawa jakości obrazu zdjęć rentgenowskich oraz usprawnienie pracy technika przy użyciu technologii Wirtualnej kratki – nowej metody przetwarzania zdjęć rentgenowskich

W artykule przedstawiono nową metodę przetwarzania zdjęć rentgenowskich – technologię Wirtualnej kratki, dzięki której słaba jakość zdjęcia wynikająca z rozproszonego promieniowania w przypadku wykonania zdjęcia bez kratki fizycznej ulega znacznej poprawie. Technologia ta poprawia jakość zdjęć rentgenowskich wykonywanych bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej, zwykle przy zdjęciach przyłóżkowych oraz na SOR-ach. Kratki fizyczne są często używane w celu zminimalizowania wpływu…