Fuzja obrazów medycznych – algorytmy, metody, zastosowania

Wprowadzenie Fuzja obrazów medycznych to proces rejestracji i łączenia obrazów z jednej lub wielu technik obrazowania. Jest to związane z  poprawieniem jakości informacji diagnostycznej/obrazowej lub jej wzajemnym uzupełnieniem w celu zwiększenia przydatności klinicznej obrazów medycznych do diagnostyki i ich oceny. Algorytmy wielomodalnej fuzji obrazów medycznych wspomagają poprawę dokładności klinicznych decyzji podjętych na podstawie obrazów medycznych. Potrzeba fuzji obrazów medycznych…

Skuteczna osłona przed promieniowaniem. Doradztwo, projekt wykonanie osłon przed promieniowaniem w praktyce

Szkodliwość promieniowania oraz potrzeba wprowadzania zabezpieczeń są niekwestionowane. W artykule przedstawiono możliwości praktyczne tynków i betonów ciężkich zabezpieczających przed promieniowaniem jonizującym. Wprowadzenie Promieniowaniem nazywamy każdą formę energii wysyłaną w postaci fal w przypadku promieniowania radiowego, mikrofalowego, ultrafioletowego, gamma czy rentgenowskiego lub strumienia cząstek w przypadku promieniowania alfa, beta i neutronowego. Promieniowanie jonizujące nie działa bezpośrednio…

Cyfrowa rewolucja w rezonansie magnetycznym

Niemal dokładnie pięć lat temu, bo w czasie Kongresu RSNA 2010, Philips przedstawił rezonans magnetyczny zbudowany w szerokopasmowej technologii cyfrowej dStream. Czym dStream wyróżnia się na tle tradycyjnych konstrukcji systemów MR i czy rzeczywiście jest rewolucją w świecie rezonansu magnetycznego? Rozwój rezonansu magnetycznego na przestrzeni lat Postęp, jaki dokonuje się w rezonansie magnetycznym, mierzony jest głównie za pomocą dwóch parametrów:…

Hiperpolaryzacyjne związki kontrastujące w obrazowaniu MRI – przygotowanie kontrastu

Hyperpolarized contrasts in MRI – contrast preparation Streszczenie Zastosowanie kontrastów hiperpolaryzacyjnych jest znaczącym krokiem w rozszerzeniu zastosowań MRI w zakresie obrazowania molekularnego. W artykule przedstawiono niezbędne i zalecane wyposażanie pracowni prowadzącej badania z wykorzystaniem kontrastów hiperpolaryzacyjnych, a także proces przygotowania próbki do hiperpolaryzacji. Słowa kluczowe: hiperpolaryzacja, DNP, dynamiczna polaryzacja jądrowa, obrazowanie molekularne, medycyna personalna, MRI, rezonans magnetyczny, pirogronian Abstract The application of…

Tomografia PET/MRI przy zastosowaniu innowacyjnego mobilnego wkładu TOF-PET

Współczesna diagnostyka chorób wewnętrznych oparta jest w znaczącym stopniu na zaawansowanych metodach obrazowania medycznego. Standardowo wykonywane badania obrazowe techniką magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ), tomografii komputerowej (TK) czy pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) zapewniają dostęp do szczegółowej informacji anatomicznej i  funkcjonalnej wnętrza organizmu człowieka, odgrywając kluczową rolę w  diagnostyce, planowaniu i  monitorowaniu efektów leczenia. Wymienione trzy metody obrazowania…

Już 26 listopada w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – konferencja „Technologie w medycynie”, poruszająca zagadnienia zwiększania konkurencyjności na rynku usług medycznych, racjonalizacji wydatków oraz zachowania ciągłości świadczeń zdrowotnych dzięki wprowadzeniu nowoczesnych, zintegrowanych systemów wspierających rozwój firmy. Organizatorzy do bezpłatnego udziału zapraszają kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, dyrektorów administracyjnych, kierowników działów finansowych i księgowych, kierowników…

WIHE HOSPITAL 2015

Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy na trzecią edycję Międzynarodowych Targów Medycznych WIHEWarsaw International Healthcare Exhibition. W tym roku: mówimy o zaawansowanej technologii sprzętu medycznego, informujemy o nowościach branżowych, wymieniamy doświadczenia na temat innowacyjnych rozwiązań w medycynie, zwracamy uwagę na praktyczne aspekty teleopieki i telemedycyny, rozmawiamy o specjalistycznym wyposażeniu szpitali oraz bloków operacyjnych. Zapraszamy również na…