Budowa sondy ultrasonograficznej oraz sposób przetwarzania fal ultradźwiękowych. Część I

Wprowadzenie Główną zaletą ultrasonografii jest możliwość diagnozowania tkanek miękkich. Sposobność taką daje również rezonans magnetyczny, jednak metoda ta jest znacznie droższa i mniej dostępna. Niewiele szpitali ma dostęp do rezonansu magnetycznego, natomiast w każdym funkcjonuje kilka ultrasonografów. Badania ultrasonograficzne bazują na zjawisku odbicia fali ultradźwiękowej w czasie jej przechodzenia przez ośrodki o różnej oporności akustycznej.…

Obrazowanie serca metodą rezonansu magnetycznego

Wprowadzenie W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zachorowalności na choroby układu krążenia, które stanowią główną przyczynę zgonów. Fakt ten wpływa na rozwój metod diagnostycznych. Coraz częściej stosowaną techniką obrazowania jest rezonans magnetyczny serca CMR (Cardiovascular Magnetic Resonance), pozwalający na uzyskanie informacji dotyczących zarówno budowy, jak i funkcji mięśnia sercowego podczas jednego badania, nie narażając…

Pomiary aktywności źródła Ir-192 przy użyciu zestawów elektrometrów z komorą studzienkową i komorami naparstkowymi (pomiary krosowe i pomiary aktywności)

The measurements of Ir-192 source activity using the sets of the electrometers with well-chamber and thimble chambers (cross-calibration and activity measurements). Streszczenie W artykule opisano pomiary wykonane w celu wyznaczenia aktywności źródła Ir-192 stosowanego w brachyterapii HDR. W pomiarach zastosowano różne zestawy elektrometrów z różnymi typami komór jonizacyjnych: elektrometr z komorą studzienkową, dwa elektrometry z…

Detektory stosowane do względnych pomiarów dawek od wiązek wysokoenergetycznego promieniowania X

Wprowadzenie Radioterapia jest stosowana w około 50% przypadków wykrytych nowotworów złośliwych. Skuteczność nowoczesnej i prawidłowo wykonywanej radioterapii wykazuje stały wzrost, jednakże coraz większa złożoność techniczna i metodyczna jest źródłem niepewności i niedokładności w wyznaczaniu podanej dawki promieniowania. Szybko następującemu postępowi technologicznemu widocznemu w nieosiągalnych do niedawna możliwościach akceleratorów, takich jak np. dynamiczna modulacja intensywności wiązki…

Brachyterapia 3D: wyzwania i pułapki

Wprowadzenie Brachyterapia od lat pełni niekwestionowaną rolę w leczeniu raka szyjki macicy bez względu na stopień zaawansowania choroby, stanowiąc nieodzowny element całego procesu terapeutycznego. W połączeniu z chemioterapią i radioterapią wiązkami zewnętrznymi stanowi standard postępowania w leczeniu zaawansowanego procesu nowotworowego [1]. Dzięki swoistym cechom rozkładu dawki, otrzymywanego dzięki zastosowaniu aplikatorów dojamowych, brachyterapia umożliwia podanie wysokiej…

Mikrodozymetria w leczeniu guzów mózgu

Wprowadzenie Jednym z podstawowych wskazań do leczenia z zastosowaniem radiofarmaceutyków jest rak tarczycy. Jego zastosowanie wiąże się ze zdolnością tyreocytów i komórek nowotworowych tarczycy do aktywnego wychwytu jodków. Innym wskazaniem do leczenia z zastosowaniem radiofarmaceutyków jest leczenie guzów neuroendokrynnych (NEN). Nowotwory z tej grupy charakteryzują się znacznie zwiększoną ekspresją receptorów dla somatostatyny. Najczęściej w terapii…

Potrzeby kadrowe fizyków medycznych w jednostkach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych

Wprowadzenie Europejska Komisja Ochrony przed Promieniowaniem opublikowała zalecenia, w których m.in. określa sposób obliczania liczby ekspertów w zakresie fizyki medycznej zatrudnionych w jednostkach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych. Dokument odnosi się oddzielnie do potrzeb kadrowych w stosunku do radioterapii, medycyny nuklearnej i diagnostyki oraz radiologii zabiegowej. Zagadnienie to jest niezwykle aktualne w naszym kraju,…

Kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie inżynierii medycznej

Postgraduate education in medical engineering Kształcenie specjalizacyjne Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii i wprowadzania zaawansowanych środków technicznych w medycynie wiąże się z koniecznością funkcjonowania na stałe wykwalifikowanej kadry inżynierskiej w środowisku medycznym sprawującej nadzór nad eksploatacją aparatury medycznej w celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, a także planowania rozwoju aparaturowego placówki służby zdrowia. Ustawa…