Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej – komentarz

W ostatnich latach trwały bardzo intensywne prace nad znowelizowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz.U. 2013 r., poz. 1015). Finalne poprawki nad projektem odbywały się przez ostatnie 3 miesiące. Pokuszono się zatem o porównanie starego rozporządzenia z…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część X

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część IX – Inżynier i Fizyk Medyczny, 4(3), 2015, 209-212 [1]. Zapis wyników i związanych danych [5.4.7, 4.13] Kluczowe pytania –Czy system zapewnia, że wszystkie obserwacje/ pomiary są…

Dozymetria małych pól fotonowych – suplement

Small photon fields dosimetry – supplement  Streszczenie W artykule omówiono nowe fakty w dziedzinie pomiarów dozymetrycznych małych pól. Szczególny nacisk położono na problem perturbacji sygnału w przypadku detektorów półprzewodnikowych. Sformułowano też sugestie dotyczące optymalnej, w chwili obecnej, metody pomiaru wydajności małych pól fotonowych. Słowa kluczowe: małe pola, dozymetria, diody Abstract The present work provides information…

Efekty biologiczne ultrasonografii. Czy ultrasonografia jest bezpieczna?

Ultrasonografia bazuje na wysyłaniu i rejestracji odbitych fal dźwiękowych w paśmie częstotliwości niesłyszalnych dla człowieka. Część energii fali ultradźwiękowej, za pośrednictwem kilku procesów, zostaje zdeponowana w ośrodku badanym, wywołując efekty uboczne i niepożądane. Należy zastanowić się, czy diagnostyka ultrasonograficzna jest w pełni bezpieczna dla pacjentów. Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(5), 2015 Monika Jędrzejewska, Bartosz Węckowski,…

Poprawa jakości obrazu zdjęć rentgenowskich oraz usprawnienie pracy technika przy użyciu technologii Wirtualnej kratki – nowej metody przetwarzania zdjęć rentgenowskich

W artykule przedstawiono nową metodę przetwarzania zdjęć rentgenowskich – technologię Wirtualnej kratki, dzięki której słaba jakość zdjęcia wynikająca z rozproszonego promieniowania w przypadku wykonania zdjęcia bez kratki fizycznej ulega znacznej poprawie. Technologia ta poprawia jakość zdjęć rentgenowskich wykonywanych bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej, zwykle przy zdjęciach przyłóżkowych oraz na SOR-ach. Kratki fizyczne są często używane w celu zminimalizowania wpływu…

Fuzja obrazów medycznych – algorytmy, metody, zastosowania

Wprowadzenie Fuzja obrazów medycznych to proces rejestracji i łączenia obrazów z jednej lub wielu technik obrazowania. Jest to związane z  poprawieniem jakości informacji diagnostycznej/obrazowej lub jej wzajemnym uzupełnieniem w celu zwiększenia przydatności klinicznej obrazów medycznych do diagnostyki i ich oceny. Algorytmy wielomodalnej fuzji obrazów medycznych wspomagają poprawę dokładności klinicznych decyzji podjętych na podstawie obrazów medycznych. Potrzeba fuzji obrazów medycznych…

Skuteczna osłona przed promieniowaniem. Doradztwo, projekt wykonanie osłon przed promieniowaniem w praktyce

Szkodliwość promieniowania oraz potrzeba wprowadzania zabezpieczeń są niekwestionowane. W artykule przedstawiono możliwości praktyczne tynków i betonów ciężkich zabezpieczających przed promieniowaniem jonizującym. Wprowadzenie Promieniowaniem nazywamy każdą formę energii wysyłaną w postaci fal w przypadku promieniowania radiowego, mikrofalowego, ultrafioletowego, gamma czy rentgenowskiego lub strumienia cząstek w przypadku promieniowania alfa, beta i neutronowego. Promieniowanie jonizujące nie działa bezpośrednio…

Cyfrowa rewolucja w rezonansie magnetycznym

Niemal dokładnie pięć lat temu, bo w czasie Kongresu RSNA 2010, Philips przedstawił rezonans magnetyczny zbudowany w szerokopasmowej technologii cyfrowej dStream. Czym dStream wyróżnia się na tle tradycyjnych konstrukcji systemów MR i czy rzeczywiście jest rewolucją w świecie rezonansu magnetycznego? Rozwój rezonansu magnetycznego na przestrzeni lat Postęp, jaki dokonuje się w rezonansie magnetycznym, mierzony jest głównie za pomocą dwóch parametrów:…