Nowe możliwości w diagnostyce badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego

Wiele badań wykonywanych w rezonansie magnetycznym dostarcza dokładniejszych informacji na temat stanu pacjenta niż tomografia komputerowa. Niestety, aktualnie barierą jest dość długi czas przeznaczany na badania poszczególnych pacjentów w rezonansie magnetycznym (ok. 30-45 min), co przekłada się na długie kolejki oczekujących. Jednak niedługo na rynek mają wejść urządzenia najnowszej generacji, w ich przypadku czas badania skróci się do…

Algorytmy rekonstrukcji obrazów TK – niska dawka promieniowania to nie jedyna korzyść

Tomografia komputerowa (TK) cieszy się niesłabnącym wzrostem popularności. Analizując dane z krajów zachodnich (niestety w Polsce nie jest prowadzona tego typu statystyka), podaje się średnio kilkunastokrotny wzrost liczby wykonywanych badań TK na przełomie ostatnich 15 lat. Niestety niesie to za sobą również niekorzystny, potencjalnie kancerogenny efekt oparty na wzroście wartości skutecznej dawki promieniowania pochłanianej przez pacjenta [1].…

PET a GPS, czyli o trilateracji słów kilka

W ilu punktach  przecinają się 4 sfery? Wyznaczanie miejsca pewnego zdarzenia można stosunkowo łatwo przeprowadzić, jeżeli znana jest trajektoria elementów, które brały udział w tym zdarzeniu, np. ślady naładowanych cząstek potomnych pochodzących z rozpadu cząstki pierwotnej można zmierzyć w detektorze i poprzez ich ekstrapolację do punktu przecięcia wyznaczyć miejsce rozpadu; w innej sytuacji znajomość kierunku rozchodzenia się czoła fali pozwala…

Wpływ parametrów kolimatora i techniki napromieniania na rozkład dawki

Wpływ parametrów MLC na planowanie rozkładu dawki był badany przez wiele grup naukowców. W technikach statycznych wpływ szerokości listków MLC na konformalność rozkładu dawki wydaje się oczywisty. Dla technik IMRT przy ustalonej pozycji izocentrum i kącie obrotu kolimatora, wymiar szerokości listka MLC ogranicza modulację fluencji prostopadle do kierunku ruchu listków. Mniejsza szerokość listków MLC jest uznawana za…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część XI

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część X – Inżynier i Fizyk Medyczny, 4(3), 2015, 283-289 [1] Wymagania w zakresie  raportów/sprawozdań [5.10] Kluczowe pytania – Czy posiadasz określony format raportu/ sprawozdania? – Czy jest on…

Zastosowanie fal akustycznych w terapii – HIFU i litotrypsja

Ultrasonografia utożsamiana jest przede wszystkim z obrazowaniem obszarów wewnątrz pacjenta przy użyciu fal ultradźwiękowych. Skutkami niepożądanymi tej metody obrazowania jest punktowy wzrost temperatury oraz wytwarzanie, po przekroczeniu progu kawitacji, pęcherzyków gazów i wzrost ciśnienia w komórkach badanej tkanki. USG jest zatem kierunkowym przekazywaniem energii w tkance przy pomocy fali ultradźwiękowej, ogniskowanym w pewnym punkcie i odbiorem obrazu generowanego przez falę odbitą.…

Zastosowanie technologii przyrostowych w medycynie rekonstrukcyjnej twarzoczaszki

The use of additive technologies  in maxillofacial reconstructive medicine Streszczenie Technologie przyrostowe additive technologies (potocznie zwane drukiem 3D) ze względu na wysokie koszty nie są szeroko wykorzystywane w krajowej medycynie regeneracyjnej. Jako inne powody podawane są: brak potrzeby ich stosowania, obawy lekarzy przed korzystaniem z tej metody, brak szkoleń oraz rzetelnych źródeł wiedzy. Wysoki koszt procedury wynika…

Artefakty w ultrasonografii

Wprowadzenie Filozofią kontroli jakości jest poddawanie danego obiektu testom sprawdzającym jego funkcje i parametry, aby można było stwierdzić, że sprzęt pracuje prawidłowo i nie zagraża użytkownikom oraz osobom leczonym. Kontrolę jakości należy przeprowadzać według wytycznych. W Polsce takie wytyczne przewidziano m.in. dla aparatów rentgenowskich, mammografów czy tomografów komputerowych, jednak nie dla ultrasonografów, mimo że dostęp do tego badania…