Detektory stosowane do względnych pomiarów dawek od wiązek wysokoenergetycznego promieniowania X

Wprowadzenie Radioterapia jest stosowana w około 50% przypadków wykrytych nowotworów złośliwych. Skuteczność nowoczesnej i prawidłowo wykonywanej radioterapii wykazuje stały wzrost, jednakże coraz większa złożoność techniczna i metodyczna jest źródłem niepewności i niedokładności w wyznaczaniu podanej dawki promieniowania. Szybko następującemu postępowi technologicznemu widocznemu w nieosiągalnych do niedawna możliwościach akceleratorów, takich jak np. dynamiczna modulacja intensywności wiązki…

Brachyterapia 3D: wyzwania i pułapki

Wprowadzenie Brachyterapia od lat pełni niekwestionowaną rolę w leczeniu raka szyjki macicy bez względu na stopień zaawansowania choroby, stanowiąc nieodzowny element całego procesu terapeutycznego. W połączeniu z chemioterapią i radioterapią wiązkami zewnętrznymi stanowi standard postępowania w leczeniu zaawansowanego procesu nowotworowego [1]. Dzięki swoistym cechom rozkładu dawki, otrzymywanego dzięki zastosowaniu aplikatorów dojamowych, brachyterapia umożliwia podanie wysokiej…

Mikrodozymetria w leczeniu guzów mózgu

Wprowadzenie Jednym z podstawowych wskazań do leczenia z zastosowaniem radiofarmaceutyków jest rak tarczycy. Jego zastosowanie wiąże się ze zdolnością tyreocytów i komórek nowotworowych tarczycy do aktywnego wychwytu jodków. Innym wskazaniem do leczenia z zastosowaniem radiofarmaceutyków jest leczenie guzów neuroendokrynnych (NEN). Nowotwory z tej grupy charakteryzują się znacznie zwiększoną ekspresją receptorów dla somatostatyny. Najczęściej w terapii…

Potrzeby kadrowe fizyków medycznych w jednostkach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych

Wprowadzenie Europejska Komisja Ochrony przed Promieniowaniem opublikowała zalecenia, w których m.in. określa sposób obliczania liczby ekspertów w zakresie fizyki medycznej zatrudnionych w jednostkach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych. Dokument odnosi się oddzielnie do potrzeb kadrowych w stosunku do radioterapii, medycyny nuklearnej i diagnostyki oraz radiologii zabiegowej. Zagadnienie to jest niezwykle aktualne w naszym kraju,…

Kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie inżynierii medycznej

Postgraduate education in medical engineering Kształcenie specjalizacyjne Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii i wprowadzania zaawansowanych środków technicznych w medycynie wiąże się z koniecznością funkcjonowania na stałe wykwalifikowanej kadry inżynierskiej w środowisku medycznym sprawującej nadzór nad eksploatacją aparatury medycznej w celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, a także planowania rozwoju aparaturowego placówki służby zdrowia. Ustawa…

RSNA 2015 – Spostrzeżenia wywiezione w bagażu podręcznym z kongresu w Chicago

Radiological Society of North America, czyli RSNA,  organizuje kongresy od 101 lat. Jest to praktycznie największy zjazd środowiska radiologicznego na świecie. Od lat RSNA jest stowarzyszone z American Association Physicist in Medicine – amerykańskim towarzystwem skupiającym fizyków medycznych. Od lat również obie organizacje organizują wspólne zjazdy w Chicago na przełomie listopada i grudnia. Termin wybrano nie bez przyczyny…

Techniki obrazowania rezonansu magnetycznego (MR)

Magnetic resonance imaging (MR) techniques Streszczenie Obrazowanie rezonansu magnetycznego (MR) pozwala nie tylko na uwidocznienie struktur ciała człowieka. Dzięki rozwojowi metody możliwe jest także określenie funkcjonalności mózgu (badania funkcjonalne, fMRI), nieinwazyjna ocena składu chemicznego tkanek (spektroskopia, MRS), obrazowanie dyfuzji wody (dyfuzja, DWI oraz tensor dyfuzji, DTI), a także pomiar perfuzji krwi przez poszczególne tkanki (perfuzja, PWI).…

Nowe możliwości w diagnostyce badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego

Wiele badań wykonywanych w rezonansie magnetycznym dostarcza dokładniejszych informacji na temat stanu pacjenta niż tomografia komputerowa. Niestety, aktualnie barierą jest dość długi czas przeznaczany na badania poszczególnych pacjentów w rezonansie magnetycznym (ok. 30-45 min), co przekłada się na długie kolejki oczekujących. Jednak niedługo na rynek mają wejść urządzenia najnowszej generacji, w ich przypadku czas badania skróci się do…