Budowa sondy ultrasonograficznej oraz sposób przetwarzania fal ultradźwiękowych – cz. 2

Wprowadzenie Głowica ultrasonograficzna to podstawowy – lecz nie jedyny – przyrząd, od którego zależy wartość diagnostyczna badania obrazowego w ultrasonografii. Jakość obrazowania zależy od właściwości nadawczo-odbiorczych całego urządzenia ultrasonograficznego. Budowę głowicy zaprezentowano w pierwszej części artykułu [1]. W bieżącej części przeanalizowano sposób przetwarzania sygnału. Przetwornik wykonany z kryształów piezoelektrycznych odkształca się pod wpływem pola elektrycznego…

Głowice USG VIKI MED

VIKI-MED jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą na rynku medycznym. Wieloletnie doświadczenie i wiedza zapewniają najwyższej jakości produkty potwierdzone gwarancjami i certyfikatami, a także profesjonalny poziom usług serwisowych sprzętu medycznego. Oferta VIKI-MED oferuje: głowice usg, aparaty usg ( nowe i używane), KTG, monitory pacjenta, densytometry. Głowice USG – nowe alternatywne rozwiązania Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku,…

Rozwój ultralekkiej kasety nowej generacji DR „DEVO II”

W niniejszym opracowaniu przedstawiono nowy typ kasety o nazwie „FUJIFILM DR DEVO II”. DEVO II jest najlżejszą na świecie kasetą DR o wadze jedynie 1,5 kg (dla C24i), która – dzięki innowacyjnej budowie i znaczącym usprawnieniom wewnętrznych układów – ogromnie ułatwia codzienną pracę technika, gwarantując doskonały obraz przy niskiej dawce. Wprowadzenie W ostatnich latach cyfryzacja…

Norma międzynarodowa PN-EN 62563-1. Medyczne urządzenia elektryczne – systemy wyświetlania obrazu medycznego. Część 1: Metody oceny – ocena jakościowa

Wprowadzenie W wydaniu 2/2016 „Inżyniera i Fizyka Medycznego” przedstawiono normę DIN 6868-157 – dotyczącą zapewnienia jakości obrazu w zakładach diagnostyki rentgenowskiej – badania odbiorowe, badania stałości wg RoeV i systemy odtwarzania obrazu w ich otoczeniu [1]. W bieżącym numerze zaprezentowano komentarz do normy międzynarodowej PN-EN 62563-1 Medyczne urządzenia elektryczne – systemy wyświetlania obrazu medycznego. Część…

Cyfrowe obrazowanie – jakość obrazów ma znaczenie

Radiologia jest fundamentem większości procesów diagnostycznych. Chcąc utrzymać konkurencyjność placówki służby zdrowia muszą przyjąć strategię wyboru najlepszych dostępnych rozwiązań i akceptować tylko te najkorzystniejsze dla pacjentów. Gwarancja uzyskania obrazów o najwyższej jakości przy minimalizacji dawek promieniowania oraz podejmowanie wysiłków zmierzających do poprawy wydajności, to trzy obszary gwarantujące sukces diagnostyki obrazowej w każdym szpitalu. Decyzja o…

Bezpieczeństwo w pracowni rezonansu magnetycznego

Safety in the Magnetic Resonance Department Streszczenie Bezpieczeństwo osób poddanych narażeniu zawodowemu i medycznemu na działanie niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego i pól magnetycznych w pracowniach rezonansu magnetycznego (MR) wymaga regulacji, szczególnie w Polsce. Obecnie skanery MR znajdują się nie tylko w dużych centrach diagnostycznych, lecz także w małych ośrodkach, w salach operacyjnych, a nawet w klinikach…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część XIII

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część XII – Inżynier i Fizyk Medyczny, 5(1), 2016, 19-24 [1]. Audyt wewnętrzny Badanie na zgodność z normą ISO 17025 Pytania w kwestionariuszu audytu wewnętrznego powinny…

Zastosowania badań nieniszczących w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem Magnetycznej Tomografii Indukcyjnej

Wprowadzenie Badania nieniszczące NDT (Non-Destructive Testing) to postępowanie mające na celu uzyskanie informacji o wystąpieniu nieciągłości w obiektach, o właściwościach materiałów obiektów badanych i wymiarach obiektów, bez naruszenia ciągłości ich makrostruktury i mikrostruktury oraz powodowania zmian lub wpływania na ich właściwości użytkowe [1]. Procedury z powodzeniem przeprowadza się w badaniu obiektów dobrze przewodzących – przykładowo…