Metody obrazowania udaru niedokrwiennego mózgu w fazie ostrej

Joanna Kidoń1, 2, Anetta Lasek-Bal3, 41 III Katedra Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice, tel. + 48 32 359 87 97 , e-mail: joanna.kidon@sum.edu.pl2 Dział Fizyki Medycznej, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45, 40-635 Katowice3 Katedra i Klinika Neurologii, Śląski Uniwersytet…

Tomografia spektralna

Bartosz Pawałowski1, Marta Paluszyńska2, Magdalena Charmacińska3, Olga Bąk3, Kinga Graczyk1, Katarzyna Świątek1, Maksymilian Wosicki1, Tomasz Piotrowski1, 4 1 Zakład Fizyki Medycznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel. +48 618850552, e-mail: bartosz.pawalowski@wco.pl 2 Zakład Fizyki Medycznej, Oddział w Kaliszu, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Kaszubska 12, 62-800 Kalisz 3 Zakład Fizyki Medycznej, Oddział w…

Radioterapia protonowa, cz. 5: Pozycjonowanie pacjenta w radioterapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku

Tomasz Mikołajski, Weronika Dziechciarz, Marzena Rydygier, Monika Radolińska, Renata Kopeć Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków Streszczenie Radioterapia protonowa, dostępna w Polsce od 2011 roku, wymaga szczególnie dokładnego pozycjonowania pacjenta ze względu na fizykę wiązki protonowej. Unieruchomienia stosowane dla pacjentów, napromienianych z powodu nowotworów zlokalizowanych…

Rola fizyka medycznego w procesie weryfikacji obrazowej pacjentów w trakcie radioterapii

Maria Piziorska1, Andrzej Dąbrowski2,3 1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 (SPSK1) w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 13, 20-080 Lublin, tel. +48 500 15 49 79, e-mail: maria.piziorska@gmail.com2 Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (ŚCO), ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Fizyki Medycznej i Biofizyki (ZFMB), ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce Streszczenie…

Podyplomowe szkolenie fizyków medycznych – i co dalej?

Paweł Kukołowicz1, Tomasz Piotrowski2, Joanna Kidoń3 1 Konsultant krajowy w dziedzinie fizyki medycznej2 Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej3 Przewodnicząca Sekcji Diagnostyki Obrazowej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Ustawa Prawo Atomowe z 2019 roku określiła nowy rodzaj ścieżki rozwoju fizyków medycznych. Obok istniejącej od 2005 roku specjalizacji w dziedzinie fizyki medycznej dodała możliwość uzyskania tytułu fizyka medycznego…

Doskonałość operacyjna Zakładów Diagnostyki Obrazowej – czyli co i jak?

Dominika Krupa, Tomasz PilewiczPhilips Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, https://www.philips.pl/healthcare/consulting W rozmowie redakcji IFM z konsultantami realizującymi przedsięwzięcia doskonalące pracę zakładów diagnostyki obrazowej (ZDO) przedstawiono przykłady metod, technik i narzędzi, które mogą efektywnie podnieść produktywność i jakość pracy klinicystów, jak i doświadczenie pacjentów ZDO. Dane wytwarzane w obszarze działalności ZDO stanowią…

Zarządzanie kadrą specjalistów w dziedzinie inżynierii klinicznej

Ewa ZalewskaCzłonek Clinical Engineering Division IFMBE 2012-2018, stały współpracownik CED od 2018 Przypadający na połowę XX wieku rozwój nowej dziedziny wiedzy, jaką była w latach 40. i 50. inżynieria biomedyczna, i budowy aparatury medycznej spowodował, że coraz więcej aparatury medycznej trafiało do szpitali, a w ślad za nią w szpitalach pojawili się inżynierowie, którzy odpowiadali…

Jak oprogramowanie teamplay Siemens Healthineers pomaga optymalizować funkcjonowanie placówek medycznych

Marcin Dębiński, Łukasz Kliszcz Siemens Healthineers Zmaksymalizuj wykorzystanie danych pozyskanych w procesie obrazowania W dobie cyfryzacji optymalne wykorzystanie danych jest kluczem do sukcesu. Zastosowanie różnorodnych metod obrazowania w zakładach diagnostyki obrazowej generuje ogromną ilość danych klinicznych, które pomagają w diagnozowaniu chorób oraz wspierają proces leczenia. Obecnie większość danych, które można wykorzystać w zarządzaniu operacyjnym placówkami…