PACS – system do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych. Co warto o nim wiedzieć?

Wstęp Wdrożenie systemu PACS to warunek konieczny do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci cyfrowej. Obowiązek ten z dniem 1 sierpnia 2014 r. nakłada na wszystkie podmioty świadczące usługi zdrowotne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697). Wprowadzenie tego systemu wiąże się zarówno ze zmianami organizacyjnymi w placówce, jak…

Rola technika elektroradiologii w procesie radioterapii

Wstęp Zawód technika elektroradiologii uprawnia do obsługiwania urządzeń dedykowanych do celów medycznych, w tym również urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. Stosowanie promieniowania jonizującego było i jest do dzisiaj kojarzone głównie z diagnostyką medyczną, głównie rentgenowską. Młody człowiek, decydując się na naukę w studium medycznym na kierunku elektroradiologia, nie kojarzył go z pracą w obszarze radioterapii. W ostatnich latach ta sytuacja się zmienia. Dostrzegana jest rola techników…

Jak wybrać RTG stacjonarne i jak dokonać wyboru pomiędzy aparatami a systemami cyfrowymi matrycowymi DR?

Modernizacja Zakładów Diagnostyki Obrazowej wymaga kompleksowych działań mających na celu: – dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów sanitarnych i pod kątem przepisów radiologicznych, – dokonanie analizy istniejących osłon radiologicznych i wykonanie nowego projektu osłon radiologicznych pod kątem nowych urządzeń RTG, – rozważenie konfiguracji aparatury RTG pod kątem potrzeb placówki i klasyfikacji NFZ-etu, – rozważenie wyboru pomiędzy analogowymi aparatami RTG z cyfrową radiografią…

Telemedycyna wczoraj i dziś

Wprowadzenie Rozwój technik telekomunikacyjnych i informatycznych obserwujemy również w medycynie. Dotyczy to w szczególności wymiany informacji i danych na odległość pomiędzy różnymi instytucjami medycznymi (klinikami, szpitalami, placówkami lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów, aptekami, laboratoriami itd.), wykorzystując do tego celu między innymi Internet, rozległe sieci komputerowe WAN (Wide Area Network), sieci lokalne LAN (Local Area Network) oraz sieci telefonii komórkowych. Dane gromadzone są na dedykowanych do…

Zapytanie ofertowe Co powinno zawierać w świetle Ustawy o wyrobach medycznych i Ustawy o systemie oceny zgodności?

Wstęp Zapytanie ofertowe to zaproszenie dla dostawców, by wzięli udziału w procesie składania ofert, który ma na celu dostarczenie konkretnego produktu lub usługi. Struktura, jakość i liczba informacji znajdujących się w takich zapytaniach przeważnie mają niewiele wspólnego z wymogami, jakie nakłada na sektor publiczny ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiera szczegółowe informacje o zamawianym towarze lub…

Optymalizacja obróbki fotochemicznej błon rentgenowskich a testy specjalistyczne

Wstęp Aby świadomie sterować jakimkolwiek procesem wytwarzania, należy najpierw doprowadzić go do stanu, w którym uzyskuje się możliwie najlepsze wyniki, a następnie stale sprawdzać, czy proces wytwarza powtarzalne produkty (wyniki). Rozporządzenie Ministra Zdrowia na temat bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego przy badaniu i leczeniu ludzi wprowadza obowiązek przeprowadzania dwóch rodzajów testów kontrolnych urządzeń, nazwanych testami eksploatacyjnymi, obejmujących całość sprzętu angażowanego w proces obrazowania radiologicznego: testów podstawowych i…

Stan techniki nawigacji medycznej w obszarach chirurgii wspomaganej komputerowo

Wstęp Tendencje chirurgii, zarówno w technikach minimalnie inwazyjnych, jak opierających się na robotyce, narzucają stosowanie metod wspomagających chirurga w wizualizacji pola operacyjnego i orientacji przestrzennej narzędzi podczas zabiegu. Metody te wymagają rzetelnej oceny. Przykładami technologii medycznych, które muszą podlegać takiej ocenie, są chirurgia wspomagana komputerowo stosująca tomografię komputerową lub ultrasonografię oraz endoskopia,zarówno manualna, jak i zrobotyzowana. Technologie wspomagania chirurgii mogą być nieocenioną pomocą…

Oddziaływanie wywierane przez pole magnetostatyczne wytwarzane przez magnesy na przedmioty metalowe – zagrożenie bezpieczeństwa przy skanerach rezonansu magnetycznego i spektrometrach NMR

Wstęp Niemal wszyscy mają świadomość, że magnes przyciąga przedmioty stalowe – któż nie eksperymentował z niewielkim magnesem, wymontowanym np. z magnetycznego zatrzasku do szafki kuchennej i przyciąganymi do niego szpilkami lub spinaczami biurowymi. W wersji bardziej profesjonalnej, wiele osób wykonywało rozmaite eksperymenty z opiłkami żelaza i magnesem laboratoryjnym w kształcie podkowy. Natomiast niewiele osób zdaje sobie sprawę, że silniejsze magnesy mogą przesuwać nawet…