Systemy i urządzenia medyczne – strategia długoterminowa

Zaawansowane technologicznie urządzenia i systemy IT  z jednej strony wpływają znacząco na poprawę wydajności i jakości pracy, a także poziom obsługi pacjentów, z drugiej jednak, planując inwestycje, kluczowym okazuje się jej planowanie pod kątem nie tyle aktualnych, co przyszłych potrzeb. Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba urządzeń diagnostycznych w placówkach opieki zdrowotnej, a także systemów…

Zastosowanie rezonansu magnetycznego w planowaniu leczenia

Wstęp W grudniu 2012 roku w Instytucie Onkologii w Gliwicach uruchomiono rezonans magnetyczny Magneton Aera 1,5 T firmy Siemens przeznaczony wyłącznie do planowania leczenia. Rezonans wyposażony jest w dodatkowe funkcje i aplikacje, które ułatwiają proces planowania leczenia pacjentów. Dodatkowym atutem jest wielkość otworu rezonansu wynosząca 70 cm, a także nośność stołu do 250 kg, co pozwala badać pacjentów nawet…

Nowoczesne metody radioterapii – tomoterapia

W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę aparatu tomoterapeutycznego zainstalowanego w  Wielkopolskim Centrum Onkologii. Opisano sposób realizacji napromieniania oraz przypadki kliniczne, które kwalifikowane są do leczenia metodą tomoterapii spiralnej. Wprowadzenie Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO) w grudniu 2008 roku stało się posiadaczem pierwszego w Polsce akceleratora tomoterapeutycznego HT (Helical Tomotherapy). W  2011 roku podobny akcelerator zainstalowany został w Centrum Onkologii w Gliwicach.…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów z systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych Część III

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Audyt jakościowy Wybór audytorów [4.14.1] Odpowiedzialność za audyty spoczywa na kierowniku ds. jakości, który może je przeprowadzić w ramach struktury wewnętrznej lub przekazać wykonanie audytów do odpowiednich jednostek zewnętrznych. Audytorzy powinni być zaznajomieni…

Podstawy badań stomatologicznych: zdjęcia zewnątrzustne – pantomografia

Wprowadzenie Jedną z metod radiologicznych wykorzystywanych w diagnostyce stomatologicznej jest badanie pantomograficzne. Jest to badanie pozwalające na obrazowanie struktur zakrzywionych twarzoczaszki. Zdjęcie pantomograficzne jest obrazem warstwowym wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy powstającym poprzez synchroniczny obrót układu lampa rentgenowska (źródło promieniowania) – detektor promieniowania wokół głowy pacjenta. Zarówno lampa, jak i detektor są umieszczone na zewnątrz pacjenta – zdjęcia zewnątrzustne. Na fotografii 1 przedstawiono zdjęcie pantomograficzne wyrostka…

Zmierzch tonometrii z pachymetrią?

Prawidłowe ciśnienie gałki ocznej zależy od równowagi pomiędzy wytwarzaniem a odpływem cieczy wodnistej oka. Ciecz ta spełnia w oku podobną rolę jak krew w organizmie. U zdrowego człowieka ciśnienie oczne mieści się w przedziale 10-21 mm Hg, natomiast o nadciśnieniu mówi się, gdy wartość ciśnienia przekracza 21 mm Hg w jednym oku lub obydwu naraz. Mając na uwadze, że…

Wpływ materiału endoprotezy stawu biodrowego na wartość indeksu ekspozycji i parametru DAP

Streszczenie Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych jest bardzo częstym i poważnym problemem zdrowotnym wśród osób powyżej 65. roku życia. W przypadku znacznego zaawansowania choroby i po wyczerpaniu możliwości leczenia zachowawczego przeprowadza się zabieg endoprotezoplastyki. Najpopularniejszym badaniem przed wszczepieniem i po wszczepieniu endoprotezy jest klasyczne RTG (Classic Roentgenodiagnostics) porównawcze stawów biodrowych. Ocena stanu po endoprotezoplastyce stawu biodrowego wymaga wykonania bardzo wysokiej jakości radiogramów. Zgodnie z filozofią optymalizacji w…

Podstawy obrazowania USG Część 3 – Pomiary kliniczne

W poprzednich częściach cyklu dotyczącego ultrasonografii omówiono podstawowe pojęcia dotyczące ultrasonografii oraz metody dopplerowskie. W części trzeciej omówimy pomiary kliniczne realizowane za pomocą USG: 1. Pomiary długości, np. kości udowej u płodu lub obwodu główki w położnictwie itd. 2. Pomiary objętości, na podstawie płaskich obrazów narządów buduje się przybliżenie elipsoidalne i za pomocą odpowiednich wzorów oblicza powierzchnie i objętość. 3. Pomiary liniowe,…