Kliniczne zastosowanie pomiarów ultrasonograficznych

W poprzednich częściach cyklu dotyczącego ultrasonografii publikowanych na łamach „Inżyniera i Fizyka Medycznego” [1-5] przybliżono podstawowe pojęcia ultrasonografii i metody dopplerowskie. Ultrasonografia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, w tym: okulistyce, ginekologii, neonatologii, położnictwie, internie, chirurgii, onkologii, ortopedii, dermatologii, kardiologii i innych. Pomiary w okulistyce Diagnostyka okulistyczna jest ściśle związana z badaniami USG gałki ocznej oraz oczodołu. Stosuje się głównie prezentacje…

Dozymetria środowiskowa – zastosowania, możliwości i ograniczenia

Wprowadzenie Dla osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące konieczna jest ciągła i skrupulatna kontrola dawek w miejscu pracy. Praca z promieniowaniem powinna być tak zorganizowana, aby dawki otrzymywane przez osoby przebywające w pracowni, a także w pomieszczeniach przyległych, były na możliwie najmniejszym poziomie, a w żadnym razie nie przekraczały dawek granicznych. Zgodnie z ustawą o Prawie atomowym [1] przy pracy z promieniowaniem jonizującym wymagana jest…

Planowanie leczenia w radioterapii oparte wyłącznie na obrazach MR

Badanie kliniczne z użyciem rezonansu magnetycznego w diagnostyce obrazowej jest uznaną metodą oceny zmian morfologicznych i funkcjonalnych pacjenta. Ostatnie lata pokazały, że rezonans magnetyczny zaczyna być stosowany również w terapii. Jedną z podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych jest radioterapia radykalna prowadzona zewnętrznymi wiązkami promieniowania fotonowego i elektronowego. Proces napromieniania pacjenta musi być poprzedzony wykonaniem planu geometrii wiązek i ich mocy w celu określenia…

Zastosowanie stożkowej tomografii komputerowej (CBCT) w diagnostyce lekarsko-stomatologicznej The use of cone beam computed tomography (CBCT) in medical-dental diagnostic

Wstęp Stożkowa tomografia komputerowa CBCT (Cone Beam Computed Tomography), zwana także stomatologiczną tomografią wolumetryczną DVT (Digital Volumetric Tomography), jest stosunkowo nowym, coraz częściej stosowanym narzędziem diagnostycznym w stomatologii. CBCT stanie się prawdopodobnie wkrótce złotym standardem obrazowania w stomatologii, określanym przez lekarzy jako „pantomogram 3D”. Streszczenie W ciągu ostatnich lat nastąpił ogromny postęp technologiczny w  diagnostyce obrazowej. Tradycyjne…

POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTRORADIOLOGII: ZARYS DZIAŁALNOŚCI/OSIĄGNIĘCIA

Polskie Towarzystwo Elektroradiologii (PTE) z siedzibą w Wielkopolskim Centrum Onkologii powstało w 2009 roku w Poznaniu. Założyciele PTE to młode osoby aktywne zawodowo. Towarzystwo jest organizacją zrzeszającą studentów kierunku elektroradiologia, absolwentów czynnych zawodowo, techników elektroradiologii oraz innych pracowników medycznych związanych z  elektroradiologią. Jest towarzystwem apolitycznym, samorządnym i trwałym, działającym non profit. Celem PTE jest pomoc członkom w zdobywaniu cennej wiedzy teoretycznej…

Rola elektroradiologa w diagnostyce chorób oczu

Wprowadzenie Choroby tylnego odcinka oka stanowią czołówkę w światowym rankingu przyczyn ślepoty. Są to choroby degeneracyjne plamki i nerwu wzrokowego związane z wiekiem oraz powikłania chorób cywilizacyjnych takich jak np. cukrzyca [1]. W okulistyce badania obrazowe oraz czynnościowe stanowią istotny element postępowania medycznego. Dlatego pojawiła się potrzeba współpracy okulistów z personelem medycznym, a w szczególności z elektroradiologami. Mogą oni wykonywać zarówno badania obrazowe,…

Wpływ rotacji miednicy na planowanie i realizację radioterapii u pacjentek leczonych z powodu nowotworu szyjki macicy

Streszczenie Radioterapia w leczeniu raka szyjki macicy odgrywa bardzo dużą rolę. Jej zastosowanie oraz objęcie obszarem tarczowym napromienianych struktur zależy od zaawansowania choroby nowotworowej. Zastosowanie nowoczesnych technik planowania oraz weryfikacji ułożenia pacjenta pozwala na ograniczenie marginesu tkanek zdrowych i  toksyczności całego leczenia radioterapeutycznego. Trzeba jednak brać pod uwagę wystąpienie czynników wpływających na dokładności przeprowadzonego leczenia. Takim…

Aplikacja ePCM – narzędzie wspomagające funkcjonowanie nowoczesnego laboratorium medycznego

Wprowadzenie Rozwój aplikacji informatycznych i ich wpływ na nowe dziedziny życia jest zauważalny także na polu medycznym. Obejmuje on medycynę oraz nauki pokrewne. Jednym z elementów tego oddziaływania jest rozwój modułów informatycznych do zintegrowanego zarządzania różnymi aplikacjami administracyjnymi. Tego rodzaju rozwiązania mają za zadanie ułatwić niektóre procedury zarządcze oraz skrócić do minimum czas poświęcany na pracę przy…