Zastosowanie szablonów chirurgicznych projektowanych na podstawie tomografii komputerowej w zabiegach implantologicznych – charakterystyka systemu DDS-pro®

The application of surgical templates designed on the basis of computed tomography in implant procedures – characteristics of DDS-pro® system Streszczenie Celem pracy jest prezentacja możliwości wspomagania stomatologicznych zabiegów implantologicznych nawigacją komputerową. Koncepcja użycia projektowanych na podstawie tomografii komputerowej szablonów chirurgicznych stanowi przyszłość implantologii. Pozycjonowanie implantów do niedawna było czynnością bazującą wyłącznie na intuicji chirurga, który w oparciu o własne doświadczenie i wyobraźnię przestrzenną poszukiwał ich…

Przypadek wielokrotnych połyków u więźnia

Foreign body ingestion in prisoner – case report Streszczenie W pracy przedstawiono przypadek więźnia z lekkim upośledzeniem umysłowym, który dokonywał wielokrotnych połyków, cięć i innych aktów autoagresji. Połknięte ciała obce usuwano chirurgicznie, endoskopowo lub były samoistnie wydalane. Przypadek ten został opisany ze względu na wielokrotność interwencji, różnorodność połkniętych ciał obcych, a także instrumentalny charakter zachowania osadzonego – średnio dwa razy w miesiącu dokonywał aktu…

Obecne wyzwania przed fizykami medycznymi w Polsce

Wprowadzenie Od momentu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie fizyka medyczna upłynęło już ponad 10 lat (pierwsi specjaliści rozpoczęli szkolenie w 2006 roku). Do chwili obecnej tytuł specjalisty uzyskało blisko 200 osób. Jest zupełnie zrozumiałe, że w tym okresie rozwój fizyki medycznej koncentrował się na działaniach związanych ze specjalizacją. W 2015 roku, ze względu na błędy popełnione w stanowieniu prawa, przez przypadek zlikwidowano możliwość…

Wielkopolskie Sympozjum Onkologiczne

Wielkopolskie Sympozjum Onkologiczne Poznań, 9-10 marca 2017 roku Szanowni Państwo, w ostatnich latach obserwujemy stały wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce. Wyniki leczenia naszych chorych są coraz lepsze, a czas ich przeżycia coraz dłuższy, ale wciąż pozostają one dalekie od oczekiwań. Zjawisko to związane jest ze zbyt późnym zgłaszaniem się chorych w zaawansowanym stadium…

Medycyna nuklearna w onkologii

Wprowadzenie Jesteśmy świadkami przełomu technologicznego, który dotyczy również medycyny. Wzrost zachorowalności i wykrywalności chorób nowotworowych wymusił konieczność zbadania i zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie choroby nowotworowej i jej rozwój. Kolejnym etapem jest wybór najlepszej terapii umożliwiającej zwalczenie choroby. Podstawowym narzędziem stosowanym w rozwiązywaniu przedstawionych problemów jest biologia molekularna. Medycyna nuklearna pozwala na kliniczne zastosowanie osiągnięć biologii molekularnej; metody radioizotopowe umożliwiają ocenę szeregu procesów biochemicznych bezpośrednio u…

Metody oceny rezerwy wieńcowej

Methods for the assessment of coronary flow reserve Streszczenie Rezerwa wieńcowa, będąca różnicą pomiędzy spoczynkowym a maksymalnym przepływem wieńcowym, a także cząstkowa rezerwa przepływu są przydatnymi parametrami w ocenie pacjentów z chorobą wieńcową i ich kwalifikacji do leczenia zachowawczego bądź rewaskularyzacyjnego. Pośrednie metody oceny rezerwy wieńcowej – próby ergometryczne pozwalają m.in. na ocenę zdolności krążenia wieńcowego do dostarczania odpowiedniej ilości tlenu w sytuacji zwiększonego…

Możliwości zastosowania sygnałów bioelektrycznych (EMG) w systemach sterowania

Possibilities of using electromyographic (EMG) biosignals in control systems Streszczenie W dobie rozwoju inżynierii biomedycznej, technologie mające dotychczas zastosowanie jedynie w diagnostyce klinicznej zyskują coraz większą popularność w dziedzinach niebezpośrednio związanych z medycyną. W artykule przedstawiono przykłady możliwego zastosowania sygnałów elektromiograficznych (EMG) w systemach sterowania. Słowa kluczowe: EMG, elektromiografia powierzchniowa, systemy sterowania, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, egzoszkielet Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik…